top of page

Diplomerade partneringledare

26 januari 2018 15:01:00

Vi har i dagarna genomfört det fjärde och sista steget i Prologs och Byggherrarnas utbildning för diplomerade partneringledare i samhällsbyggnadsbranschen.


Det var en givande dag för både oss och deltagarna med starkt fokus på utbyte av erfarenheter. Inför dagen hade deltagarna färdigställt en hemuppgift som de redovisade för varandra. Uppgiften handlade till största delen om reflektioner kring rollen som partneringledare och det värde som tillförts projekten genom specifika aktiviteter.


I slutet av dagen ställde vi tre frågor till tre av deltagarna. Intervjun filmades och finns att titta på här.

https://youtu.be/z5ZHxh3kARY


Det är alltid kul att se hur deltagarna successivt utvecklas genom hela utbildningen. Varje kurssteg är ett tillfälle för oss att höra om våra branschkollegers framgångar och utmaningar, samtidigt som vi får möjlighet att återföra erfarenheter och utveckla våra erbjudanden. - Fredrik Svensson, kursledare från Prolog.


Vill du också veta mer om hur ni kan få ut mesta möjliga av ert partneringprojekt, kontakta Fredrik Svensson.

bottom of page