top of page

Anton Mårtensson

Konsult

Logistikpriset 2022

5 april 2022 07:27:00

Prolog var med under V-sektionen vid Lunds Tekniska Högskolas arbetsmarknadsmässa, Branschdagen. Där fick Prolog träffa många härliga, engagerade och drivna studenter som är framtidens samhällsbyggare.


Under kvällen delade Prolog ut Logistikpriset 2022, priset uppmärksammar teknologer som bidrar till att effektivisera byggandet.


Stort grattis till vinnarna Anders Hägge & Hanna Olsson som vann Logistikpriset för deras examensarbete ”Konfektionerat byggmaterial ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv” 


Motivering: 

- För att ha belyst hur kostnadseffektivt byggande kan åstadkommas genom att flytta aktiviteter bakåt i logistikkedjan. Genom att leverera färdiganpassat byggmaterial till byggarbetsplatsen kan byggproduktionens yrkesarbetare frigöra tid till montage och därmed öka sin andel värdeskapande tid i produktionen. På så sätt sänks totalkostnaden för aktuella byggdelar. - Jakob Molin, Regionchef Malmö


- Tack till Prolog för det fina priset och uppmärksammandet av vårt arbetet som vi har lagt mycket tid och energi i – Anders Hägge


Har Du några frågor eller vill veta mer?

Kontakta Anton Mårtensson, 010-709 99 25, anton.martensson@prolog.se

bottom of page