top of page

Jesper Lundgren

Regionchef Stockholm, Verksamhetsutvecklingschef

Sim Lean 3.0

24 oktober 2022 13:03:00

Spelet som stort S är tillbaka. Med utgångspunkt Lean-teorier sätts din förmåga att effektivt planera och styra ett byggprojekt mot tufft uppsatta projektmål på prov. Och när branschen står i och inför sin kanske största utmaning sedan finanskrisen i början på 90-talet kunde tajmingen knappast varit mer lämplig.


En grundbult i Prolog mission är att stötta och utveckla både befintlig och framtidens samhällsbyggare. Genom kompetensutvecklingsinsatser på högskolor och universitetet arbetar vi dagligen för att effektivisera samhällsbyggandet.



Sim Lean 3.0 är ett kostnadsfritt webbaserat spel vars syfte är att på ett lekfullt sätt visa hur det är möjligt att öka kundens värde genom att minska resursförbrukning och slöserier. Spelet bygger på ständiga förbättringar och har utvecklats i ett SBUF-finansierat samarbete mellan Prolog, Assemblin och Lean Forum Bygg.


- Sim Lean 3.0 är ett spel där du kan tävla mot andra och visa att just Du kommer att vara en del av att utveckla byggbranschen! säger Jakob Dybjer på Prolog.


Spelet kan med fördel användas inom utbildning eller på arbetsplatser och myndigheter som pedagogiskt verktyg för att simulera planering och logistik inom byggproduktion i enlighet med Lean.


Vill du veta mer hur Du kan effektivisera dina projekt genom lean, kontakta Jesper Lundgren.

jesper.lundgren@prolog.se 010-709 99 27

bottom of page