top of page

Möt oss.
Möt Prolog.

Vi gör skillnad

- Prolog startades 2001 för att göra skillnad i samhällsbyggandet, säger Fredrik Friblick, grundare och VD på Prolog. Vi är ledande inom effektivisering av samhällsbyggandet och är rikstäckande i våra spännande uppdrag!

Målet är att på ett avgörande sätt bidra till samhällsbyggandets utveckling. Vi arbetar tillsammans med företag som vill utveckla sin verksamhet för att göra mer med mindre och att nyttja de resurser som står till förfogande på bästa sätt.

Prolog närmar sig alla frågor med en helhetssyn som innebär en mix av hårda och mjuka parametrar.

- Vi ser alla organisationer som vi arbetar tillsammans med som kunskapsföretag. vi har stort intresse för hur kundens processer ser ut och tillsammans med våra uppdragsgivare säkrar vi varaktiga resultat, ofta i form av tid, kostnad och kvalitet. Låter det spännande? Det är spännande!

Medarbetare från Prolog beundrar en tornkran på en byggarbetsplats

Prologs uppdrag är att effektivisera byggandet; att driva utvecklingen i samhällsbyggandet mot effektivitet i ett hållbart samhällsbyggande, där samhället varaktigt har goda möjligheter att efterfråga samhälls- byggandets produkter och tjänster.

Samhällsbyggandet är en betydelsefull del av näringslivet och samhället. Värden skapas varje dag; en förutsättning för utveckling av välfärd och ett fungerande samhälle. Prolog stödjer byggbranschens utveckling mot en hållbar samhällsutveckling.

Prolog utvecklar och imple­ment­erar nyskapande metoder och verk­tyg för ett hållbart samhällsbyggande.

En unik affärsidé

Staplade stenar på en strand
Utmanande

Vi utmanar våra kunder och varandra för att uppnå bästa resultat.

Nyskapande

Vi lyssnar på våra kunders behov och i kombination med våra erfareneter, skapar vi nya metoder för branschen.

Inspirerande

Med glädje och engagemang utvecklar vi projekt och individer.

Våra kärnvärden genomsyrar allt vi gör

Det är viktigt för oss att verka för ett hållbart samhällsbyggande. Vi lägger stor vikt vid att belysa betydelsen av ökad resurseffektivitet för att utveckla en ekonomisk hållbarhet.

The Prolog way

The Prolog Way beskriver hur vi arbetar; det är vårt standardiserade arbetssätt utifrån vilket vi erbjuder anpassade lösningar för att möta våra kunders behov. Standardiserat arbetssätt är grunden för att vi ska kunna arbeta med ständiga förbättringar. The Prolog Way bidrar till att skapa klarhet och tydlighet i verksamheten och med tydliga besked vill vi skapa förutsättningar för att arbeta effektivt och att ha kul på jobbet.

Prologs logotype

Vill du jobba med oss?

Vi letar ständigt efter de allra bästa, som vill utvecklas och som också vågar göra det. 

Är det dig vi letar efter?
Människor som samverkar och möts i ett trevligt kontorslandskap
Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

Möt vårt team

Seniorkonsult

Catarina Sällström

Catarina är en erfaren och engagerad process- och förändringsledare med fokus på kultur och utveckling av hållbara organisationer!

Konsult

Markus Körner

Markus kombinerar hårda och mjuka värden med fokus på samverkan och tydliga strukturer!

Konsult

Anton Mårtensson

Anton drivs av att se innovation och lösningar med fokus på logistik och att skapa effektiva flöden!

Konsult

Alfons Miari

Alfons driver positiv förändring och stävar alltid efter att uppnå effektivitet och lönsamhet för kunden!

Konsult

Linnea Persson

Linnea är din bästa vän i att utveckla en flödeseffektiv verksamhet!

Konsult

Natalia Baraslievska

Natalia har bred erfarenhet från nationella och internationella projekt med fokus på digitalisering, komplexa system och hållbara lösningar!

bottom of page