top of page
  • Skribentens bildJesper Lundgren

Framgångsreceptet stavas L-E-A-N

Prologs uppdrag är att effektivisera samhällsbyggandet. Men hur gör vi det? Jo, genom att arbete med bolag och organisationer som med mod och vilja vill sätta mål för långsiktigt bestående resultat på bekostnad av kortsiktiga besparingen.

Känns det främmande?


I teorin är lean mycket sunt förnuft och ofta självklarheter, men i praktiken innebär det en förändringsresa med många hinder och utmaningar på vägen. För att det förekommer slöserier som exempelvis omtag i projekteringen, lager på arbetsplatsen eller omarbeten i produktion är fakta. Att dessutom systematiskt arbeta för att skapa en kultur och vana att ständigt jobba för att reducera slöserierna kan vara desto mer främmande och utmanande.


Prolog har leanexperter som framgångsrikt hjälpt projekt och organisationer i samhällsbyggandet att skapa strukturer och vanor att ständigt bli bättre. Effekten blir ökad produktivitet, bättre kvalitet, kortare ledtider och förbättrad projektekonomi. Framgångsreceptet för att nå effekterna består av steg med tydliga konsekvenser. För att öka produktiviteten för ett företag i samhällsbyggandet krävs följande två steg:


  1. Identifiera slöseri i de egna processerna

  2. Rensa bort slöserier inom ramen för det egna influensområdet


Minskat slöserier innebär förkortad ledtid och då samma värde skapas på kortare tid har produktiviteten dessutom ökat. Enkelt att förstå, svårare att applicera och implementera!


Vill du veta mer om hur Prologs experter inom lean kan hjälpa dig och din organisation till framgång?

Kommentare


bottom of page