top of page
  • Catarina Sällström

Göra kultur

Vad är kultur egentligen? Finns kulturen alltid? Hur då? Sitter den i väggarna? Kan man påverka den i förväg? Vem bestämmer hur kulturen skall vara?

Den enkla svaret är att det alltid finns minst en kultur i varje organisation!


Antingen har man medvetet format den, låter den formas under resan eller så upptäcker man plötsligt vilken kultur man har. Vi vet också att kulturen i praktiken aldrig tar paus, därav uttrycket ”culture eats strategy for lunch”.

Med andra ord är ett gott råd att vara proaktiv och hålla koll på hur kulturen utvecklar sig när. För när det kommer till vilken kultur man önskar si är det inte alltid det man önskar sig som man får.


Det är också en sanning att kultur behöver göras, kännas och kommer att upplevas hela tiden i realtid. Alla människor har en egen individuell kultur.  Individens kultur är vad jag med mitt sätta att vara och agera faktiskt förmedlar till kollegor och medarbetare. Och därför är det så otroligt viktigt med ledarskat och förståelse för den egna individuella kulturen!


Följaktligen är ledare, chefer och projektledare viktiga personer i processen kring vilken kultur vi behöver forma och hur kulturuppdraget ser ut i respektive projekt. Exempel på organisatoriska kulturer kan exempelvis vara inkluderande kultur, tillitsbaserad kultur, transparent kultur eller tystnadskultur/censurkultur. Viktiga frågor att ställa sig i alla projekt och organisationer kan därför vara:


- Vilken kultur komma gynna vårt projekt och vår verksamhet?


- Hur skall vi kravställa när vi handlar upp och konstruerar projektorganisationen utifrån den önskade kulturen?


- Hur skall det gå till när vi skall göra kulturen?

Komentar


bottom of page