Nyheter

Prolog träffade studenter inför Branschdagen

Hur gör man när man minglar och varför ska man ha ett nätverk?

Fredrik Friblick, Prolog, och Olle Ingman, Ikano Vårdboende, berättade om sina erfarenheter för studenterna på V-sektion, Lunds Tekniska Högskola (LTH). Ett arrangemang som organiserades av projektgruppen för Branschdagen tillsammans med Concretum.

Concretum är en förening vid LTHs V-sektion som har till syfte att stärka kopplingen mellan näringslivet, yrkesverksamma v-ingenjörer och teknologerna. Medlemmarna i Concretum är hedersmedlemmar på V-sektionen och de är alla tidigare V-studenter som nu är ute i näringslivet.  Föreningen har 27 medlemmar och vart annat år väljer studenterna på V-sektionen in två nya medlemmar. Fredrik Friblick är för närvarande ordförande i föreningen och innehar då titeln Donatus. Donatus var byggmästaren för Lunds Domkyrka när den byggdes på 1100-talet. (http://vsek.se/sv/concretum/)

 

 

 

© 2023 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.