Nyheter

Trafikverket utvecklar järnvägsbyggandet!

Trafikverket utvecklar järnvägsbyggandet genom att korta ledtiderna! Detta är ett projekt som har potential att skapa innovativa lösningar som i sin tur kan skapa stor samhällsnytta!

“Det är oerhört givande att, på plats ute i anläggningsprojekten, se hur material levereras och hanteras innan det byggs in i anläggningen. Entreprenörerna är duktiga och gör allt för att optimera sitt arbete. Kitting är ett beprövat sätt att korta ledtider och för rätt produktgrupp är Kitting ett effektivt sätt att hjälpa entreprenörerna i järnvägsprojekten att höja sin produktivitet”

–  Jakob Molin, Prolog

Om Du vill veta mer om effektivisering av materialflöden, kostnadseffektivt samhällsbyggande – och hur Ni skulle kunna ha nytta av det i er verksamhet; ta då kontakt med Jakob Molin!

© 2023 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.