VA SYD är en ung organisation med mod och vilja att utveckla branschen. Som en av de största VA-aktörerna i Sverige står VA SYD inför stora utmaningar idag, och i framtiden. Tillsammans med Prolog har VA SYD tagit fram nya inspirerande mål som ska leda dom i arbetet och utmaningar framåt.

Konsulterna på Prolog har arbetat lyhört, energiskt och engagerat för att stötta oss i framtagande och beslutsprocess för våra nya och kaxiga mål. Nu är de nya målen politiskt beslutade och nu ska de verkställas. I det arbetet kommer vi med förtroende att använda Prolog som process-stöd.

Katarina Pelin
Förbundsdirektör, VA SYD

Adam Maker har 6 års erfarenhet från samhällsbyggarbranschen. År 2015 fick Adam uppdraget som projekteringsledare för Trafikförvaltningen Kistagrenen. Utbyggnaden omfattar 8km ny spårläggning av tvärbanan i Stockholm med omnejd. Det var i detta projekt som Prolog och Adam samarbetade första gången. Tillsammans arbetades effektiva processer fram för att stödja systemhandlingsprojektörernas arbete. Målet var att processerna skulle underlätta att nå den uppsatta tidplanen, projektets mål samt tillhandahålla en helhetsöverblick för projektet. Metoderna som avvändes var visuella och bland annat upprättades ett gemensamt projektkontor med Lean-inspirerade verktyg.

”Jag är mycket nöjd med samarbetet och resultatet blev att vi kom in i mål i tid; under budget och med rätt kvalitet.”

Adam Maker
Projekteringsledare, Trafikförvaltningen

Tillsammans med Woody har Prolog utvecklat framgångsrika erbjudanden till byggföretag. Värdeskapande logistiktjänster har utvecklat Woody från en materialleverantör till en strategisk leverantör av logistiktjänster som säkerställer bra framdrift i byggprojekten.

Många av Woody Angereds kunder har kortat projekttider och ökat sin lönsamhet med hjälp av samarbetet med oss.

”Det har varit en utmanande och utvecklande resa för oss. Prolog är en fantastiskt inspirerande och kunnig partner i det utvecklingsarbetet.”

Ellinor Hastler
Försäljningschef, Woody Angered

Sven Dahlström har i många år arbetat med samhällsbyggare på olika nivåer. Med sin erfarenhet och en utbildning inom byggekonomi ser Sven vikten av att utbilda studenterna i att tänka smartare för att nå bättre lönsamhet i det långa loppet. Ett viktigt område att belysa inom samhällsbyggandet är logistikfrågan, eller rättare sagt hur vi kan effektivisera materialets försörjningskedja från fabrik till montage. Prolog stöttar KTH framgångsrikt i utbildningen av blivande ingenjörer genom interaktion inom flera intressanta samarbetsområden. Målet med utbildningen är att studenterna inte bara ska få arbeta med övningar som har facit utan även få testa sin analytiska förmåga.

”Samarbetet med Prolog omfattar bland annat föreläsningar, workshops, studiebesök, handledning av examensarbetare och ger oss värdefulla aktuella insikter om hur bygglogistik utvecklas i Storstockholm.

Sven Dahlström
Teacher in Business Economics, KTH
© 2024 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.