Tillsammans med stora och små organisationer har Prolog i 20 år framgångsrikt arbetat för att effektivisera byggandet.

Tillsammans med stora och små organisationer har Prolog i 20 år framgångsrikt arbetat för att effektivisera byggandet. Vi förstår samhällsbyggandets villkor, vi kan språket.

Vi hjälper företag att uppnå sina ambitioner genom att upprätta strategier och handlingsplaner baserat på de aktuella förutsättningarna, nuläget.

Tillsammans förverkligar vi förändringen från vision till praktisk implementering. Prolog är vana att involvera hela organisationen från högsta ledning till operativ verksamhet, detta är en av nycklarna till lyckat förändringsarbete.

Vi arbetar utifrån behovsanalyser med Leaninspirerade metodiker för att hjälpa din organisation att uppnå den önskade potentialen. Vår modell för lyckat förändringsarbete ger oss en stabil plattform att basera arbete tillsammans på. Prolog har i 20 års tid hjälpt företag att implementera varaktiga resultat, vi har stöttat dem i stora vägval såsom utveckling av nya erbjudande, strategiskt nya inriktningar och interna organisationsförändringar.

Vi på Prolog är övertygade att framgångsrikt förändringsarbete grundar sig i en inventering utav företags nuläge och kompetens. Till detta kopplas kompetensutvecklingsarbete vilket kräver ett effektivt arbete med stödjande processer, som inte enbart stödjer utan även höjer arbetssätt och rutiner. Med tiden kommer resultaten att följa. 

Prologs erbjudande i korthet

  • Nulägesanalyser
  • Förändringsstrategier
  • Implementeringsstöd
  • Värdeflödesanalyser
  • Processledning
  • Erfarenhetshantering
  • Lean projektplanering
  • Logistikanalyser
© 2024 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.