Prolog bygger alla sina kompetensutvecklingsinsatser på pedagogiska modeller.

Att höja kompetensen på ditt företag är en investering i framtiden.

Genom medvetna insatser för att bredda, höja eller vässa kompetensen skapas en plattform på vilken framtidens utmaningar kan hanteras. Prolog konstruerar ofta kompetensutvecklingspaket för att möta kundens aktuella behov, delvis som en del i ett förändringsledningsuppdrag men Prolog genomför även företagsspecifika utbildningar, men håller även kurser på akademiska institutioner såsom Chalmers, LTH och KTH.

Prolog bygger alla sina kompetensutvecklingsinsatser på pedagogiska modeller.

Vår stora erfarenhet av att arbeta med Lean och visuella hjälpmedel präglar även vårt sätt att utveckla dig och ditt företag. Varje konsult är specifikt upplärd att på ett pedagogiskt och strukturerat sätt hantera stora grupper och att rikta fokus på gruppen och dennes mål med deltagandet så att nyttan för ditt företag alltid står i fokus. Genom utmanande, nyskapande och inspirerande tillvägagångssätt är Prolog ledande i Sverige inom områden som samverkan, Lean, planering och logistik med fler än 2000 nöjda kursdeltagare per år. Utbildningarna är lustfyllda och präglas av engagemang och delaktighet. Deltagarna är alltid nöjda och inspirerade efter genomförda insatser.

 

Exempel på uppskattade erbjudanden:

 • Partnering och samverkan – 10 års jubileum i år!
 • Lean i samhällsbyggandet
 • Projektledning
 • Leda projekt i byggprocessen
 • Beställarrollen
 • Bygglogistik
 • Planering i byggprojekt
 • Visuell planering
 • 5S

Samverkan i byggprojekt – på riktigt

Utveckla din förmåga att samverka i byggprojekt!

Byggherrarna erbjuder, tillsammans med Prolog, Grund- och Fortsättningskurser inom samverkan och partnering, samt kurs för att bli Diplomerad partneringledare.

Grundkurs 25-26 oktober
 • Kursavgift 11 200 kr (ex moms)
 • Då ingår frukost, fika, lunch, middag samt diplom
 • Anmälan sker via mail till elisabet.rudenholm@prolog.se
Fortsättningskurs 16-17 november
 • Kursavgift 14 900 kr (ex moms)
 • Då ingår frukost, fika, lunch, middag samt diplom
 • Anmälan sker via mail till elisabet.rudenholm@prolog.se
Diplomeringskurs 6-7 december
 • Kursavgift 27 800 kr (ex moms), inkluderar även kostnad för effektdagen
 • Då ingår frukost, fika, lunch, middag samt diplom
 • Anmälan sker via mail till elisabet.rudenholm@prolog.se

© 2023 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.