Vår mångåriga erfarenhet har gett oss kunskap om att driva både små och stora projekt på ett effektivt sätt.

Prolog erbjuder kvalificerad processledning i form av operativt stöd i byggprocessen alla skeden för att hjälpa våra kunder att leda och driva byggprojekt.

Som beställare ska du känna dig trygg vid anlitande av en projektledare från Prolog. Vi erbjuder kompetenta, erfarna och drivna projektledare som säkerställer att dina mål och krav uppfylls i form av tid, kostnad och kvalitet. Vår juridiska kunskap ger oss tryggheten att följa upp kontraktshandlingar och utföra upphandlingar i beställarens regi. Vi hjälper dig att säkerställa ditt projekt, från ax till limpa.

Vår mångåriga erfarenhet har gett oss kunskap om att driva både små och stora projekt på ett effektivt sätt. Vår strävan är att inkorporera modernt ledarskap i de traditionella byggprocesserna för att uppnå maximalt resultat.

En av våra styrkor är att vi arbetar inom samtliga nivåer inom samhällsbyggarbranschen och har således en god insyn i och kunskap kring hur processerna bedrivs i ett projekts olika skeden.

Vårt arbete präglas alltid av våra värdeord Nyskapande, Utmanande och Inspirerande vilket även formar vårt projektledningsarbete, vi utmanar våra kunder att utveckla sina processer kring projektledning utan att kompromissa de uppsatta målen.

Prologs erbjudande i korthet

  • Pålitlig partner i hela processen
  • Partnering- och samverkansledning
  • Juridiskt kunnande
  • Erfarenhet
  • Modernt ledarskap
  • Målorienterad projektledning
  • Värdeflödesanalyser
  • Logistikanalyser
© 2024 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.