top of page

Utbildning

Nyckeln till framgång

Grundkurs i samverkan & partnering

Vill du öka din förståelse kring partnering och samverkan och vilka nyttor och fallgropar som finns i partneringprojekt? Då är den här kursen perfekt för dig!


Kursen är en rakt igenom interaktiv kurs där du utifrån dina förkunskaper kommer att utmanas, utvecklas och stärkas. I kursmomenten varvas teorier med konkreta exempel för att passa olika deltagares varierande inlärningsstilar.


Tre områden du som kursdeltagare kommer att arbeta med 
  1. Grunderna för samverkan och förståelse för hela samverkansprocessen från förfrågan till färdigt projekt. Vad är det som är viktigt att tänka på? Vilka nyttor kan vi uppnå? Vilka fallgropar finns?

  2. Praktisk träning i olika delmoment med fokus på det egna influensområdet.

  3. Idéer, verktyg och metoder för att du ska få ut konkreta resultat i dina samverkansprojekt som dels gynnar projektet, dels gynnar det egna företaget.


I kursen lär du dig att tillsammans med andra systematiskt identifiera och eliminera projektets största slöserier i gränssnitten mellan projektens aktörer. Effektiv kostnadsreduktion och ledtidsförkortning med hjälp av reducerat dubbelarbete, omarbete, överarbete!


Övriga områden som behandlas är den viktiga affärsdelen där vi går igenom olika affärsmodeller och ersättningsformer, samt upphandling av samverkansprojekt enligt LOU.


Alla kunskaper du lär dig i kursen kan du praktisera på hemmaplan och anpassa efter ditt projekts specifika behov.


Från kursens innehåll
  • Samverkansprocessen

  • Affärsmodeller och ersättningsformer

  • Upphandling av partnering inom LOU

  • Viktiga nyckelfaktorer inom samverkan och partnering

  • Kommunikation och engagemang

  • Introduktion ISO-standard för samverkan

Målgrupp

Grundkursen riktar sig till dig som ska arbeta i samverkans-/partneringprojekt eller till dig som är nyfiken på vad samverkan och partnering är och hur det kan hjälpa just dig.


Målgruppen för kursen är du som arbetar i samhällsbyggnadssektorn som byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.


Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.


Kommentarer från tidigare kursdeltagare


- En mycket bra kurs! Jag har haft stor nytta av innehållet. Det är en kurs jag verkligen kan rekommendera! 


- Den bästa digitala kurs jag gått. Det var stort engagemang hela tiden och ett mycket genomtänkt upplägg. Det märks att Prolog är proffs på det här!

Öka din förståelse för samverkansprocessen och bygg förtroende och goda relationer!

Samverkan

bottom of page