Prolog har sedan 2001 framgångsrikt arbetat tillsammans med företag och organisationer inom samhällsbyggnad för att effektivera byggandet. Vår styrka är att vi är passionerat intresserade av våra kunders processer och att vi kan samhällsbyggandet väl. Delaktighet och engagemang präglar det vi gör.

Förändringsledning
picture1
Vi hjälper företag att uppnå sina ambitioner genom att coacha och stötta vid upprättandet av strategier och handlingsplaner baserat på de aktuella förutsättningarna. Tillsammans förverkligar vi förändringen från vision till praktiskt implementering. Prolog är vana att involvera hela organisationen från högsta ledning till operativ verksamhet, vilket är en av nycklarna till lyckat förändringsarbete.

 

Kompetensutveckling
picture2
Prolog konstruerar ofta kompetensutvecklingspaket för att möta framtidens utmaningar och kundens behov. Det kan vara en del i ett förändringsledningsuppdrag, företagsspecifika utbildningsprogram eller kurser på akademiska institutioner såsom Chalmers, LTH och KTH.

 

Processledning 
picture3
Prolog erbjuder kvalificerad processledning i form av operativt stöd i byggprocessens alla skeden för att hjälpa våra kunder att leda och driva byggprojekt. En av våra styrkor är att vi arbetar inom samtliga nivåer inom samhällbyggarbranschen och har således en god insyn i och kunskap kring hur processerna bedrivs i ett projekts olika skeden.

© 2023 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.