Jimmy Dahlström

Regionchef

Jimmy är Regionchef i Stockholm och är specialiserad på supply chain management och förändringsledning. Med över 9 års erfarenhet av förändringsarbete i samhällsbyggandet har Jimmy en bred kunskap och kompetens inom samhällsbyggandet.

MSc, Civ. ing. Design and Construction Project Management

jimmy.dahlstrom@prolog.se

Fanny Skoglund

Fanny är expert inom logistik och hållbarhet. Hon har mångårig erfarenhet av logistikplanering i produktionsmiljö. Med sin erfarenhet bidrar Fanny med sin expertis och utvecklar nya inspirerande planeringsmetoder. 

M.Sc. Environmental Economics and management

fanny.skoglund@prolog.se

Fredrik Svensson

Fredrik är specialist på förändringsledning och samverkan. Han arbetar med Lean-inspirerade metoder och verktyg för att utveckla samhällsbyggandet. Med sin erfarenhet och värdebaserade tankesätt har Fredrik kompetens att utveckla processer, metoder och verktyg för att skapa största möjliga nytta med effektivitet i fokus.

Civ. ing. Energi och Miljö

fredrik.svensson@prolog.se

Hans-Christian Callisen

Hans-Christian har över 10 års erfarenhet av projektledning och verksamhetsutveckling. Hans-Christian är expert på analysarbete inom samhällsbyggandet.

Civ. ing. Samhällsbyggnad

hans-christian.callisen@prolog.se

Annika Mässing

Annika är certifierad samverkan och partneringledare, att skapa bättre förutsättningar mellan avdelningar, projekt och människor är något Annika brinner för och är expert inom. Annika har en härlig kombination av intresse för det mjuka med utbildning inom det hårda, logistik.

Kandidatexamen med huvudområde Företagsekonomi – Inriktning mot Transport Management

annika.massing@prolog.se

Johan Brycker

Johan är specialiserad på logistiska flöden i samhällsbyggandets värdekedja. Genom framgångsrika projekt har Johan gedigen erfarenhet av effektivisering av samhällsbyggandets processflöden från materialtillverkning till produktion.

Civ. ing. V

johan.brycker@prolog.se

Lezan Lurr

Lezan är specialiserad på supply chain management och med sitt driv skapar hon engagemang och delaktighet i de projekten hon arbetar i. Lezan är en mycket omtyckt konsult som skapar värde för sina kunder.  

Civ. ing. V

lezan.lurr@prolog.se

Fredrik Friblick

VD

Fredrik är VD och grundare till Prolog. Han har jobbat med samhällbyggandets utveckling och effektivisering i över 15 år. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare och expert inom förändringsledning och är ledande i landet gällande utveckling av samhällsbyggandet.

Tekn. lic, Civ. ing. V

fredrik.friblick@prolog.se

Petra Offrell

Regionchef

Petra är Regionchef i Malmö, utöver att hon är ledande i landet i partnering och samverkan har Petra en PhD i asfalt. Hon arbetar med chefshandledning och coachning och fokuserar på att få sina kunder att samverka för bättre resultat.

PhD, Civ. ing. V

petra.offrell@prolog.se

Isabell Borgkvist

Isabell har en förmåga att driva framgångsrika förändringsprojekt i samhällbyggandet. Med sin kompetens inom lean applicerar hon framgångsrika metoder och verktyg för ett varaktigt resultat hos sina kunder. Kuriosa är att Isabell även är utbildad möbelssnickare.

Civ. ing. V

isabell.borgkvist@prolog.se

Simon Andersson

Simon är hängiven sitt arbete och är en unik människokännare. Att föra människor tillsammans för att uppnå en större förändring inom organisationen är Simons specialisering.

Civ. ing. V

simon.andersson@prolog.se

Lenita Johansson

Lenita är Prologs hjärta och jobbar med support, ekonomi och koordination. Med sina 15 år på Prolog har Lenita unik insikt i våra arbetssätt.

lenita.johansson@prolog.se

Jakob Molin

Jakob är med sin mångåriga erfarenhet från verksamhetsutveckling expert på att kartlägga flöden. Jakob har flertalet ledande positioner på sin meritlista vilket gör att han obehindrat kan röra sig i en organisations olika nivåer. Detta är en framgångsfaktor för framgångsrikt utvecklingsarbete.

Byggingenjör bebyggelseutveckling

jakob.molin@prolog.se

Jesper Lundgren

Jesper är leanchampion och arbetar med att utveckla sina kunders processer och rutiner med utgångspunkt att arbeta smartare och effektivare. Jesper har framgångsrikt implementerat lean i flertalet stora komplexa projekt.

Civ. ing. V

jesper.lundgren@prolog.se

Alexandra Dahlberg

Alexandra är en mycket omtyckt konsult och speciallist inom samverkan och partnering. Med sin härliga energi och sina inspirerande metoder brinner Alexandra för att skapa engagerade team och effektivisera kundens verksamhet.

Civ. ing. V

alexandra.dahlberg@prolog.se

Amela Hodzic

Marknadsutvecklingschef

Amela har driv, energi och kraft att leverera hållbara och innovativa lösningar präglat av pragmatism och resultatorienterat ledarskap. Hon brinner för ledarskap, upphandlingar, innovationer inom samhällsbyggandet och har en briljant förmåga att utveckla organisationer och medarbetare att jobba målinriktat och leverera resultat som gör skillnad. Amela har varit en av Skånes ledande politiker med ansvar för upphandlingar och personalfrågor och har lyckats sätta Region Skåne på kartan som en pådrivande aktör inom området innovationsupphandlingar och dialogbaserad upphandling.

Magisterexamen ekonomisk historia

amela.hodzic@prolog.se

 

Tobias Nordlund

Regionchef

Tobias är Regionchef i Göteborg. Med över 10 års erfarenhet av framgångsrik implementering av analyser och åtgärdsprogram i samhällsbyggandet är Tobias en mycket uppskattat och utmanande medspelare i utvecklingen av samhällsbyggandet.

Civ.ing. V

tobias.nordlund@prolog.se

Nina Janson

Verksamhetsutvecklingschef

Nina har över 10 års erfarenhet från ledarskap på strategisk nivå inom samhällsbyggnadsbranschen. Nina är diplomerad coach, certifierad CTT Practitioner och expert på förändringsledning & organisationsutveckling. Nina är expert på att hitta samarbetsorienterade arbetssätt, etablera projektkontor och leda tvärfunktionella projektgrupper.

Master in political science, Göteborgs universitet

nina.janson@prolog.se

Marcus Hansson

Marcus arbetar med utveckling av logistiska flöden med hjälp av värdeflödesanalyser och effektivisering av processer i samhällsbyggandet. Marcus har stor erfarenhet av att jobba med effektivisering i byggprocessens samtliga faser från program till genomförande.

MSc, Civ. ing. Design and Construction Project Management

marcus.hansson@prolog.se

Berndt Spångberg

Berndt har över 25 års erfarenhet av ledarutveckling, förändringsledning, chefshandledning och coachning. Framgångsrikt chefs- och ledarskap är grunden till att utveckla effektiva verksamheter och motiverade medarbetare.  Berndt besitter unik kompetens att uppnå resultat genom handfast stöd till chefer att utveckla sitt ledarskap. Styrkan sitter i att omsätta teoretisk kunskap i praktisk tillämpning.

Förvaltningssocionom med beteendeinriktning
Affärsutveckling, ekonomistyrning samt organisationspsykologi på forskarnivå

berndt.spangberg@prolog.se

Mikael Lundholm

Med en bakgrund från bl.a. sjöfart har Mikael erfarenhet av att jobba i processtyrda miljöer. Han brinner för ständiga förbättringar och har en bred kunskap inom ledarskap och management. Mikael har praktisk bakgrund av att arbeta med logistik och känner väl varningstecknen för var flaskhalsar uppstår. Mikael är en mycket uppskattad pedagog.

BSc. Shipping and Logistics och Sjökaptensexamen

mikael.lundholm@prolog.se

© 2018 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.