Fredrik Friblick

VD

Fredrik är VD och grundare till Prolog. Han har jobbat med samhällbyggandets utveckling och effektivisering i över 15 år. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare och expert inom förändringsledning och är ledande i landet gällande utveckling av samhällsbyggandet. Tekn. lic, Civ. ing. V fredrik.friblick@prolog.se 010-709 99 11

Mazen Saghir

Regionchef Stockholm

Mazen är regionchef i Stockholm. Han har arbetat med strategisk logistikutveckling i över 20 år. Mazen har en gedigen erfarenhet av ledarskap, förändringsledning och effektivisering där han har verkat som chef under omregleringen av svensk apoteksmarknad. Mazen har arbetat som uppdragsledare på Prolog i större uppdrag med kunder som bl.a. Veidekke, Skanska och Boverket. Tekn. Dr, Civ Ing M. mazen.saghir@prolog.se  010-7099928

Felicia Pereira de Moraes

Felicia tar sig an utmanande uppdrag och gör det med full energi. Hon är initiativrik och besitter stor kunskap och engagemang för hållbart samhällsbyggande. Felicia är en teamplayer och ser samverkan som en avgörande faktor för framgångsrika projekt.Civ.ing.W M.Sc Urban Planning and Design Felicia.pereira@prolog.se 010-709 99 24

Linnea Persson

Linnea går helhjärtat in i projekt med energi och kunskap inom sina huvudintressen Lean och Logistik. Hon drivs av att se andras potential till en flödeseffektiv verksamhet och tillsammans med dialoger som präglas av transparens och ödmjukhet identifiera och implementera förbättringar mot en hållbar utveckling. Med sin framåtanda och höga ambitioner antar Linnea nya utmanade projekt med stort engagemang.Civ.ing. A – M.Sc Architectural Engineering and Building Design linnea.persson@prolog.se 070-2712223

Jakob Molin

tf Regionchef

Jakob är med sin mångåriga erfarenhet från verksamhetsutveckling expert på att kartlägga flöden. Jakob har flertalet ledande positioner på sin meritlista vilket gör att han obehindrat kan röra sig i en organisations olika nivåer. Detta är en framgångsfaktor för framgångsrikt utvecklingsarbete. Byggingenjör bebyggelseutveckling jakob.molin@prolog.se 010-709 99 16

Isabell Borgkvist

Isabell har en förmåga att driva framgångsrika förändringsprojekt i samhällbyggandet. Med sin kompetens inom lean applicerar hon framgångsrika metoder och verktyg för ett varaktigt resultat hos sina kunder. Kuriosa är att Isabell även är utbildad möbelssnickare. Civ. ing. V isabell.borgkvist@prolog.se 010-709 99 13

Lenita Johansson

Lenita är Prologs hjärta och jobbar med support, ekonomi och koordination. Med sina 16 år på Prolog har Lenita unik insikt i våra arbetssätt. lenita.johansson@prolog.se 010-709 99 14

Jesper Lundgren

Verksamhetsutvecklingschef

Jesper är leanchampion och arbetar med att utveckla sina kunders processer och rutiner med utgångspunkt att arbeta smartare och effektivare. Jesper har framgångsrikt implementerat lean i flertalet stora komplexa projekt. Utöver externa åtaganden ansvarar Jesper för Prologs interna verksamhetsutveckling. Civ. ing. V jesper.lundgren@prolog.se 010-709 99 27

Amela Hodzic

Marknadsdirektör

Amela har driv, energi och kraft att leverera hållbara och innovativa lösningar präglat av pragmatism och resultatorienterat ledarskap. Hon brinner för ledarskap, upphandlingar, innovationer inom samhällsbyggandet och har en briljant förmåga att utveckla organisationer och medarbetare att jobba målinriktat och leverera resultat som gör skillnad. Amela har varit en av Skånes ledande politiker med ansvar för upphandlingar och personalfrågor och har lyckats sätta Region Skåne på kartan som en pådrivande aktör inom området innovationsupphandlingar och dialogbaserad upphandling. Magisterexamen ekonomisk historia amela.hodzic@prolog.se 010-709 99 29

Elisabet Rudenholm

Elisabet har under sina 18 år inom samhällsbyggnadsområdet samlat på sig erfarenheter från såväl privat som kommunal verksamhet. Med flera chefstjänster i bagaget har hon en god förståelse för de spännande utmaningar som ligger i att driva verksamheter framåt. Att se helheter och strategiskt planera för framtiden är frågor som ligger Elisabet varmt om hjärtat. Civ ing V elisabet.rudenholm@prolog.se 010-709 99 21

Natalia Baraslievska

Natalia är en driven konsult med bred erfarenhet från nationella och internationella projekt inom produkt- och tjänsteutveckling. Tidigare projekt som hon har drivit har haft stort fokus på digitalisering, komplexa system och hållbara lösningar. Ledarskap, innovation och förändring är andra områden som hon brinner för. Med stort engagemang och innovativa idéer driver Natalia sina projekt mot lyckade resultat. Civ. Ing. I – M.Sc. Industrial Engineering & Management – Mechanical Engineering and Sustainable Product Innovation. natalia.baraslievska@prolog.se 010-709 99 23

Egzon Mehmeti

Egzon har en gedigen teoretisk och praktisk kunskap av logistik och supply chain management med huvudintressen inom logistik, ständiga förbättringar samt effektiviseringar. Han beskrivs som en ambitiös och driven person som motiveras av nya utmaningar. Den stora strävan efter att tillsammans med andra uppnå goda resultat, kombinerat med känsla för humor, gör Egzon till en riktig teamplayer. Egzon är också fotbollsdomare på högre nivå. Civ. Ing V – Logistik, SCM. M. Sc. Civil Engineering – Logistics, SCM egzon.mehmeti@prolog.se 010-709 99 18

© 2020 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.