Jimmy Dahlström

Regionchef

Jimmy är Regionchef i Stockholm och är specialiserad på supply chain management och förändringsledning. Med över 9 års erfarenhet av förändringsarbete i samhällsbyggandet har Jimmy en bred kunskap och kompetens inom samhällsbyggandet.

MSc, Civ. ing. Design and Construction Project Management

jimmy.dahlstrom@prolog.se
010-709 99 28

Fanny Skoglund

Fanny är expert inom logistik och hållbarhet. Hon har mångårig erfarenhet av logistikplanering i produktionsmiljö. Med sin erfarenhet bidrar Fanny med sin expertis och utvecklar nya inspirerande planeringsmetoder.

M.Sc. Environmental Economics and management

fanny.skoglund@prolog.se
010-709 99 17

Ellen Angelin

Ellen har nationell och internationell erfarenhet av ledningsarbete inom infrastrukturutveckling och retail. Driva förändringsarbete, strategi och skapa förutsättningar för tillväxt. Projektledning av organisationsomspännande cross-funktionella projekt från initiering till implementering.

M.Sc. Mechanical Engineering – Integrated Product Development

Civ. ing. M

ellen.angelin@prolog.se

010-709 99 24

Johan Brycker

Johan är specialiserad på logistiska flöden i samhällsbyggandets värdekedja. Genom framgångsrika projekt har Johan gedigen erfarenhet av effektivisering av samhällsbyggandets processflöden från materialtillverkning till produktion.

Civ. ing. V

johan.brycker@prolog.se
010-709 99 26

Fredrik Friblick

VD

Fredrik är VD och grundare till Prolog. Han har jobbat med samhällbyggandets utveckling och effektivisering i över 15 år. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare och expert inom förändringsledning och är ledande i landet gällande utveckling av samhällsbyggandet. Tekn. lic, Civ. ing. V fredrik.friblick@prolog.se 010-709 99 11

Petra Offrell

Regionchef

Petra är Regionchef i Malmö, utöver att hon är ledande i landet i partnering och samverkan har Petra en PhD i asfalt. Hon arbetar med chefshandledning och coachning och fokuserar på att få sina kunder att samverka för bättre resultat. PhD, Civ. ing. V petra.offrell@prolog.se 010-709 99 19

Isabell Borgkvist

Isabell har en förmåga att driva framgångsrika förändringsprojekt i samhällbyggandet. Med sin kompetens inom lean applicerar hon framgångsrika metoder och verktyg för ett varaktigt resultat hos sina kunder. Kuriosa är att Isabell även är utbildad möbelssnickare. Civ. ing. V isabell.borgkvist@prolog.se 010-709 99 13

Lenita Johansson

Lenita är Prologs hjärta och jobbar med support, ekonomi och koordination. Med sina 16 år på Prolog har Lenita unik insikt i våra arbetssätt. lenita.johansson@prolog.se 010-709 99 14

Jakob Molin

Jakob är med sin mångåriga erfarenhet från verksamhetsutveckling expert på att kartlägga flöden. Jakob har flertalet ledande positioner på sin meritlista vilket gör att han obehindrat kan röra sig i en organisations olika nivåer. Detta är en framgångsfaktor för framgångsrikt utvecklingsarbete. Byggingenjör bebyggelseutveckling jakob.molin@prolog.se 010-709 99 16

Jesper Lundgren

Jesper är leanchampion och arbetar med att utveckla sina kunders processer och rutiner med utgångspunkt att arbeta smartare och effektivare. Jesper har framgångsrikt implementerat lean i flertalet stora komplexa projekt. Civ. ing. V jesper.lundgren@prolog.se 010-709 99 27

Amela Hodzic

Marknadsutvecklingschef

Amela har driv, energi och kraft att leverera hållbara och innovativa lösningar präglat av pragmatism och resultatorienterat ledarskap. Hon brinner för ledarskap, upphandlingar, innovationer inom samhällsbyggandet och har en briljant förmåga att utveckla organisationer och medarbetare att jobba målinriktat och leverera resultat som gör skillnad. Amela har varit en av Skånes ledande politiker med ansvar för upphandlingar och personalfrågor och har lyckats sätta Region Skåne på kartan som en pådrivande aktör inom området innovationsupphandlingar och dialogbaserad upphandling. Magisterexamen ekonomisk historia amela.hodzic@prolog.se 010-709 99 29

Elisabet Rudenholm

Elisabet har under sina 18 år inom samhällsbyggnadsområdet samlat på sig erfarenheter från såväl privat som kommunal verksamhet. Med flera chefstjänster i bagaget har hon en god förståelse för de spännande utmaningar som ligger i att driva verksamheter framåt. Att se helheter och strategiskt planera för framtiden är frågor som ligger Elisabet varmt om hjärtat. Civ ing V elisabet.rudenholm@prolog.se 010-709 99 21

© 2019 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.