Fredrik Friblick

VD

Fredrik är VD och grundare till Prolog. Han har jobbat med samhällbyggandets utveckling och effektivisering i över 20 år. Fredrik är en mycket uppskattad föreläsare och expert inom förändringsledning och är ledande i landet gällande utveckling av samhällsbyggandet. Tekn. lic, Civ. ing. V fredrik.friblick@prolog.se 010-709 99 11

Linnea Persson

Linnea går helhjärtat in i projekt med energi och kunskap inom sina huvudintressen Lean och Logistik. Hon drivs av att se andras potential till en flödeseffektiv verksamhet och tillsammans med dialoger som präglas av transparens och ödmjukhet identifiera och implementera förbättringar mot en hållbar utveckling. Med sin framåtanda och höga ambitioner antar Linnea nya utmanade projekt med stort engagemang. Civ.ing. A – M.Sc Architectural Engineering and Building Design linnea.persson@prolog.se 010-709 99 17

Markus Körner

Med nyfikenhet och passion arbetar Markus för ett effektivt samhällsbyggande. Han är nyfiken, öppen och driven och tar sig gärna an utmaningar. Han brinner för användandet och utvecklandet av smarta, effektiva och hållbara lösningar, och är bra på att kombinera hårda och mjuka värden. Markus motiveras av att se andra frodas i deras utveckling, och han betonar vikten av gott ledarskap och tydliga strukturer. Civ. Ing. S. M.Sc. Civil Engineering and Urban Management – Civil and Architectural Engineering. markus.korner@prolog.se 010-709 99 29

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Jakob är med sin mångåriga erfarenhet från verksamhetsutveckling expert på att kartlägga flöden. Jakob har flertalet ledande positioner på sin meritlista vilket gör att han obehindrat kan röra sig i en organisations olika nivåer. Detta är en framgångsfaktor för framgångsrikt utvecklingsarbete. Byggingenjör bebyggelseutveckling jakob.molin@prolog.se 010-709 99 16

Jakob Dybjer

Jakob har ett brinnande engagemang för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande. Han tar sig an utmanande uppdrag med nyfikenhet och energi, där han målmedvetet skapar tydliga resultat. Med sin förmåga att se och förstå människor, tillsammans med hans intresse för planering och logistik, ser Jakob processers potential. Jakob motiveras av att ge värde åt andra. Civ. ing. V jakob.dybjer@prolog.se 010-709 99 19

Jesper Lundgren

Regionchef Stockholm, Verksamhetsutvecklingschef

Jesper är leanchampion och arbetar med att utveckla sina kunders processer och rutiner med utgångspunkt att arbeta smartare och effektivare. Jesper har framgångsrikt implementerat lean i flertalet stora komplexa projekt. Utöver externa åtaganden ansvarar Jesper för Prologs interna verksamhetsutveckling. Civ. ing. V jesper.lundgren@prolog.se 010-709 99 27

Elisabet Rudenholm

Elisabet har under sina 18 år inom samhällsbyggnadsområdet samlat på sig erfarenheter från såväl privat som kommunal verksamhet. Med flera chefstjänster i bagaget har hon en god förståelse för de spännande utmaningar som ligger i att driva verksamheter framåt. Att se helheter och strategiskt planera för framtiden är frågor som ligger Elisabet varmt om hjärtat. Civ ing V elisabet.rudenholm@prolog.se 010-709 99 21

Natalia Baraslievska

Natalia är en driven konsult med bred erfarenhet från nationella och internationella projekt inom produkt- och tjänsteutveckling. Tidigare projekt som hon har drivit har haft stort fokus på digitalisering, komplexa system och hållbara lösningar. Ledarskap, innovation och förändring är andra områden som hon brinner för. Med stort engagemang och innovativa idéer driver Natalia sina projekt mot lyckade resultat. Civ. Ing. I. M.Sc. Industrial Engineering & Management – Mechanical Engineering and Sustainable Product Innovation. natalia.baraslievska@prolog.se 010-709 99 23

Anton Mårtensson

Anton har ett stort intresse av utveckling hos både människor och organisationer i samhällsbyggandet. Han drivs av att se innovation och lösningar, därför är han extra intresserad av logistik och effektiva flöden. Med sitt engagemang och analytiska förmåga tar han sig an utmanande projekt med nyfikenhet.
Civ.ing. V anton.martensson@prolog.se 010-709 99 25

Lenita Johansson

Lenita är Prologs hjärta och jobbar med support, ekonomi och koordination. Med sina 16 år på Prolog har Lenita unik insikt i våra arbetssätt. lenita.johansson@prolog.se 010-709 99 14

© 2023 Prolog.
Växel: 010-709 99 10
Webb av Mild Media
Kontakta oss

Du är mer än välkommen att höra av dig till oss, vad det än gäller.