top of page

Våra konsulter

Möt:

Anton Mårtensson

Jag är intresserad av utveckling hos både människor och organisationer och drivs av att se innovation och smarta lösningar implementeras i verksamheter. Särskilt intressant är logistikfrågorna och arbete med att skapa förutsättningar för effektivisera flöden!


I ett projekt till Järfälla kommun har vi arbetat fram en lösning för hantering av materialleveranser i kritiska skeden som skapar rätt förutsättningar för byggprojektet att följa produktionstidplanen.  En lärdom härifrån har varit vikten av att se till alla olika perspektiv för att säkerställa att den valda lösningen funkar i alla led.


Jag tycker om att arbeta med att utveckla smarta lösningar och det är spännande att få vara med och ta fram lösningar som är, så att säga, utanför boxen! Men också att följa upp åtgärderna för att verifiera att resultatet blir som förväntat.


Utbildning
Erfarenhet

Civ.ing. V

bottom of page