top of page

Referensprojekt

Processledning

Logistik, Planering

Strategisk logistiksamordning

I Barkarbystaden, ett omkring 250 kvarter stort projektområde som skall omvandlas till en attraktiv och trygg stadsdel, har Prolog arbetat tillsammans med Järfälla kommun för att ta fram en effektiv logistiklösning som koordinerar transporter och bidrar till en hållbar utbyggnad.

Samverkan

Samverkan med idékultur i fokus

2017 byggde Lunds Kommun 6km spårväg i samverkan med Skanska. Prolog var samverkansledare i projektet och arbetade bland annat med att främja en idékultur.

Processledning

Planering

Visuella metoder på SLL

Vid utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren i Stockholm arbetade Prolog tillsammans med Trafikförvaltningen för att skapa förutsättningar för samtliga projektörer och externa parter att känna sig involverade. Upplevelsen var effektivare arbetsätt med utgångspunkt i visuella metoder, som skapade en helhetssyn i projektet.

Processledning, Kompetensutveckling

Planering

Nya arbetssätt

Tillsammans med Prolog inledde Veidekke satsningar med att utveckla och införa arbetssättet Medarbetarinvolvering i Sverige. Bland annat stärkates medarbetarnas planeringskunskaper och ledarskapet utvecklades.

Förändringsledning

Samverkan

Implementering av strategier

Under tre års tid genomförde MKB i samarbete med Prolog ett omfattande och mycket framgångsrikt förändringsarbete präglat av energi, engagemang och delaktighet.

Kompetensutveckling

Lean

Standardiserade processer

Tillsammans med Prolog genomförde JM en omfattande satsning på att utveckla sina arbetssätt och att standardisera sina processer, som under tre års tid involverade samtliga medarbetare.

Filtrering

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

bottom of page