top of page

Referensprojekt

Standardiserade processer

Lean

JM

JM gjorde en stor satsning på att utveckla arbetssätt och att standardisera sina processer. Tillsammans med Prolog genomfördes under tre år en omfattande satsning med samtliga medarbetare. Tjänstemän och hantverkare genomgick flera olika kompetensutvecklingssteg för att skapa insikt och utveckla djupförståelse för lean-filosofin. Bland annat lades stort fokus på att skapa delaktighet och gehör för de åsikter och förbättringsförslag som fanns i de operativa leden. Detta kallas i leansammanhang last planner, och innebär att de som utför de värdeskapande aktiviteterna är de som har bäst kunskap om hur de aktiviteterna kan effektiviseras, vilket givetvis skall tas tillvara på.


Forum skapades där kunskapsutbyte och erfarenhetsåterföring främjades och sedermera utgick de riktade utvecklingsinsatserna från vad som uppkom i dessa forum. På detta viset skapades en tydlig och grundlig förankring av de kommande utvecklingsinsatserna.

Projektet har genom åren noga utvärderats och mätts för att verifiera att utvecklingen och resultaten drivits i rätt riktning. JM tilldelades Lean-priset för sitt arbete. Arbetet lever vidare och är en viktig del i JMs framgångar med bl.a. nöjda kunder och god lönsamhet.

bottom of page