top of page

Frigör potentialen i dina processer

Som beställare kan du känna dig trygg med en processledare från Prolog. Vi erbjuder kompetenta, erfarna och drivna processledare som säkerställer att dina mål och krav uppfylls i form av tid, kostnad och kvalitet. Vi arbetar på samtliga nivåer inom samhällsbyggnads- branschen med djupgående kunskap om ett projekts olika skeden.

Våra tjänster inom Processledning

Prolog har i över 20 år hjälpt företag och kunder att implementera varaktiga resultat där vår långa erfarenhet har gett oss unik kunskap om att driva både små och stora projekt på ett effektivt sätt.

Vi hjälper er att utveckla arbetssätt och säkerställa processer för ständiga förbättringar och hög produktivitet.

Utveckling av arbetssätt

Vi stödjer beställare i tidiga faser och under själva upphandlingsarbetet, för att säkra önskade mervärden och effektiva byggprojekt.

Upphandlingsstöd

Vi stöttar beställare i projektets alla faser i både strategiska och operativa frågor.

Beställarstöd

Vi hjälper er att samordna och säkerställa att ni optimerar logistiken för effektiva flöden genom hela värdekedjan.

Logistiksamordning

Vi avlastar er genom att ta ett helhetsgrepp om samverkan och säkerställer att samverkan används för att uppnå önskade resultat i ert projekt med fokus på att skapa maximalt värde för investerat kapital.

Samverkansledning

Vi hjälper er att förverkliga ert förändringsarbete och gå från vision till praktisk implementering. Vi har vana att involvera hela organisationen för ett lyckat förändringsarbete!

Implementeringsstöd

Add a Title

Järfälla kommun

Strategisk logistiksamordning

I Barkarbystaden, ett omkring 250 kvarter stort projektområde som skall omvandlas till en attraktiv och trygg stadsdel, har Prolog arbetat tillsammans med Järfälla kommun för att ta fram en effektiv logistiklösning som koordinerar transporter och bidrar till en hållbar utbyggnad.

Trafikförvaltningen

Visuella metoder på SLL

Vid utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren i Stockholm arbetade Prolog tillsammans med Trafikförvaltningen för att skapa förutsättningar för samtliga projektörer och externa parter att känna sig involverade. Upplevelsen var effektivare arbetsätt med utgångspunkt i visuella metoder, som skapade en helhetssyn i projektet.

Referensprojekt

Prolog har i mer än 20 års tid stöttar byggherrar och entreprenörer att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar för att gemensamt nå och överträffa projektets målsättningar.

Det säger våra kunder

Vi har halverat tiden för systemhandling med hjälp av visuell planering!

Adam Marker

Projekteringsledare Trafikförvaltningen

Tvärbanans Kistagren

Jag är mycket nöjd med samarbetet och resultatet blev att vi kom in i mål i tid; under budget och med rätt kvalitet.

Adam Maker

Projekteringsledare Trafikförvaltningen

Tvärbanans Kistagren

Det har varit en utmanande och utvecklande resa för oss. Prolog är en fantastiskt inspirerande och kunnig partner i det utvecklingsarbetet.

Ellinor Hastler

Försäljningschef Woody Angered

Prolog har i mer än 20 års tid stöttat företag och kunder att driva både processer och olika typer av implementering. Våra konsulter har unik kompetens inom bl.a. strategiskt arbete och företagskultur.

Möt några av våra experter

Catarina är en erfaren och engagerad process- och förändringsledare med gedigen bakgrund inom utveckling av hållbara organisationer. Expert på  projektkultur, konflikthantering, ledarutveckling och teamarbete. Med lång erfarenhet inom HR och framgångsrikt författarskap är Catarina redo att ta ditt företag till nästa nivå av framgång och hållbarhet.

Catarina Sällström

Seniorkonsult

Med nyfikenhet och passion arbetar Markus för ett effektivt samhällsbyggande. Han är nyfiken, öppen och driven och tar sig gärna an utmaningar. Han brinner för användandet och utvecklandet av smarta, effektiva och hållbara lösningar, och är bra på att kombinera hårda och mjuka värden. Markus motiveras av att se andra frodas i deras utveckling, och han betonar vikten av gott ledarskap och tydliga strukturer.

Markus Körner

Konsult

Jakob är med sin mångåriga erfarenhet från verksamhetsutveckling expert på att kartlägga flöden. Jakob har flertalet ledande positioner på sin meritlista vilket gör att han obehindrat kan röra sig i en organisations olika nivåer. Detta är en framgångsfaktor för framgångsrikt utvecklingsarbete.

Jakob Molin

Regionchef Malmö

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

bottom of page