top of page

Frigör potentialen i dina processer

Att öka produktiviteten i samhällsbyggandet är både möjligt och nödvändigt. Det gäller genom hela byggprocessen; från idéskede genom planering, projektering och produktion till förvaltning.

Våra tjänster inom Lean

Prolog har i mer än 20 års tid stöttat företag och kunder till ökad effektivitet och produktivitet, där leaninspirerade metoder används för att minska slöserier och skapa större värde i såväl processer som projekt och företag.

Vi stöttar medarbetare och chefer att bli mer medvetna och effektiva i sitt arbete genom coachande samtal, i grupp eller individuellt.

Coaching

Vi stöttar er med rätt kunskap och verktyg för en effektiv planering och kommunikation i projekteringsfasen.

Projekteringsplanering

Vi stöttar beställare i projektets alla faser i både strategiska och operativa frågor.

Beställarstöd

Våra kurser kan anpassas för just ert företag och utifrån era behov. Är ni flera personer som behöver utbilda er sänker ni dessutom kostnaderna genom att boka en företagsanpassad kurs!

Företagsanpassade kurser

Vi har lång erfarenhet av projektplanering för ökad produktivitet där vi hjälper er med arbetsmetodik och verktyg för att planera och styra mot uppsatta mål.

Lean projektplanering

Vi hjälper er att analysera er värdekedja för att säkerställa att era processer tillför värde i alla processteg.

Värdeflödesanalys

Add a Title

Kursutbud

Vi har lång erfarenhet av leanmetoder och att arbeta för att öka produktiviteten i projekt och organisationer. Våra populära kurser i lean ger dig verktygen att själv kunna påverka ditt och andras sätt att arbeta.

JM

Standardiserade processer

Tillsammans med Prolog genomförde JM en omfattande satsning på att utveckla sina arbetssätt och att standardisera sina processer, som under tre års tid involverade samtliga medarbetare.

Referenser

Prolog har i mer än 20 års tid stöttar byggherrar och entreprenörer att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar för att gemensamt nå och överträffa projektets målsättningar.

Det säger våra kunder

Jag är mycket nöjd med samarbetet och resultatet blev att vi kom in i mål i tid; under budget och med rätt kvalitet.

Adam Maker

Projekteringsledare Trafikförvaltningen

Tvärbanans Kistagren

På Prolog arbetar vi för att effektivisera samhällsbyggandet där vi utgår från leanprinciper och metoder. Vi är dessutom själva ett leanföretag och arbetar ständigt med förbättring och att leva som vi lär. Våra konsulter är knivskarpa inom området och har ett målmedvetet fokus på resultat!

Möt några av våra experter

Linneas förmåga att se andras potential till en flödeseffektiv verksamhet gör henne oumbärlig i arbete med att identifiera och implementera förbättringar mot en hållbar utveckling. 

Linnea Persson

Logistik, Lean

Natalias förmåga att hela tiden sträva lite högre gör henne oumbärlig i arbetet med ständiga förbättringar och best practice för att öka värdet av varje investerad krona.


Natalia Baraslievska

Lean

Fredriks förmåga att engagera och inspirera människor till utveckling och effektivisering av samhällsbyggandet gör honom ovärderlig, både i projekt och utbildningsinsatser.

Fredrik Friblick

Lean, Logistik

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

bottom of page