top of page

Våra tjänster
är dina lösningar.

Vi hjälper dig utveckla strategier för din organisation

Utifrån behovsanalyser och med Leaninspirerade metoder upprättar vi strategier och handlingsplaner för att hjälpa din organisation att uppnå önskad potential. Tillsammans förverkligar vi förändringen - från vision till praktisk implementering. 

Prolog har vana att involvera hela organisationen, från högsta ledning till operativ verksamhet, något som vi anser vara en av huvudnycklarna för ett lyckat förändringsarbete.

Som kund skall du känna dig trygg vid anlitandet av en processledare från Prolog. Vi erbjuder kompetenta, erfarna och drivna processledare som säkerställer att dina mål och krav uppfylls i form av tid, kostnad och kvalitet.Vår mångåriga erfarenhet har gett oss kunskap om att driva både små och stora projekt på ett effektivt sätt. Våra styrkor är att vi arbetar inom samtliga nivåer inom samhällsbyggarbranschen med djupgående kunskap om ett projekts olika skeden och med ett modernt ledarskap i grunden.

Vi hjälper dig driva dina processer i mål

Vid implementering av förändringsprocesser och samverkansledning finns vi där som ditt beställarstöd. Prolog erbjuder kvalificerad processledning i form av operativt stöd i byggprocessen alla skeden för att hjälpa dig att leda och driva dina projekt i mål på bästa sätt. 

Förändring upplevs ofta som jobbigt - och det är bara mänskligt att känna så! Vi på Prolog är övertygade om att framgångsrikt förändringsarbete grundar sig i en inventering av företags nuläge och kompetens. Våra tre viktigaste fokusområden för alla typer av förändringsarbete är därför att skapa engagemang för och en gemensam bild av varför förändringen är viktig, vilka resultat förändringen kommer leda till för både organisationen och individen samt sätta upp delmål för att möjliggöra tidiga framgångar. Till detta krävs dessutom en driven processledare som hela tiden säkerställer att gruppen har mandat att driva processen framåt.

Vi hjälper företag & organisationer att nå nästa nivå 

Logistik

Effektiv och väl fungerande bygglogistik.

Planering

Struktur och planering i samtliga projektfaser.

Lean

Öka effektiviteten och produktiviteten.

Samverkan

Vi stöttar dig genom hela samverkansprocessen.

Detta säger våra kunder

Samarbetet med Prolog ger oss värdefulla aktuella insikter om hur bygglogistik utvecklas i Storstockholm!

Sven Dahlström

Teacher in Business Economics

Sven Dahlström har i många år arbetat med samhällsbyggare på olika nivåer och ser vikten av att utbilda studenterna i att tänka smartare för att nå bättre lönsamhet i det långa loppet. Prolog stöttar KTH framgångsrikt i logistikfrågan, eller rättare sagt i hur vi kan effektivisera materialets försörjningskedja från fabrik till montage.

Vi har halverat tiden för systemhandling med hjälp av visuell planering!

Adam Marker

Projekteringsledare Trafikförvaltningen

Adam Maker fick 2015 uppdraget som projekteringsledare för Trafikförvaltningens Kistagren, omfattande 8 km ny spårläggning av tvärbanan i Stockholm med omnejd. Tillsammans med Prolog har effektiva processer tagits fram för att stödja systemhandlingsprojektörernas arbete. Målet var främst att projekteringen skulle hålla tidplanen.

Konsulterna på Prolog har arbetat lyhört, energiskt och engagerat för att stötta oss i framtagande och beslutsprocess för våra nya och kaxiga mål. Nu är de nya målen politiskt beslutade och nu ska de verkställas. I det arbetet kommer vi med förtroende att använda Prolog som process-stöd.

Katarina Pelin

Förbundsdirektör VA SYD

VA SYD är en ung organisation med mod och vilja att utveckla branschen. Tillsammans med Prolog har VA SYD tagit fram nya inspirerande mål som ska leda dem i arbetet framåt.

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

Vi höjer din kompetens

Att höja kompetensen på ditt företag är att investera i framtiden! Genom medvetna insatser för att bredda, höja eller vässa kompetensen skapas den plattform på vilken framtidens utmaningar kan hanteras.

Prolog bygger utbildningar på pedagogiska modeller och konstruerar paket för individuell och organisatorisk utveckling som möter dina aktuella behov.

På Prolog är vi övertygade att framgångsrikt förändringsarbete grundar sig i en inventering utav företags nuläge och kompetens. Till detta kopplas kompetensutvecklingsarbete vilket kräver ett effektivt arbete med stödjande processer, som inte enbart stödjer utan även höjer arbetssätt och rutiner. Med tiden kommer resultaten att följa.  

bottom of page