top of page

Optimera din byggarbetsplats för framgång

Bygglogistik kan omfatta allt från leverantörskedja till avfallshantering, i det enskilda projektet eller för omfattande exploateringsområden. Gemensamt är dock alltid att en väl fungerande och effektiv logistik skapar konkreta fördelar som lägre kostnader, ökad produktivitet och en säkrare arbetsplats. 

Våra tjänster inom Logistik

Vi kan logistik! Prolog stöttar kunder till en väl fungerande och effektiv logistik som skapar konkreta fördelar för projektet.

Med hjälp av vårt transportflödesverktyg kan vi redan i ett tidigt skede förutspå de logistiska flödena i ert projekt, för att genom medvetna val utforma en lösning som skapar rätt förutsättningar för just er.

Transportflödesverktyg

Vi hjälper kunder att designa välfungerande bygglogistiklösningar och har erfarenhet från några av de största exploateringsprojekten i landet

Bygglogistiklösning

Våra kurser kan anpassas för just ert företag och utifrån era behov. Är ni flera personer som behöver utbilda er sänker ni dessutom kostnaderna genom att boka en företagsanpassad kurs!

Företagsanpassade kurser

Vi hjälper er att samordna och säkerställa att ni optimerar logistiken för effektiva flöden genom hela värdekedjan.

Logistiksamordning

Vi analyserar era logistiska flöden och processer för att identifiera styrkor och förbättringsområden för att utveckla en effektivare och mer ekonomisk logistik i era projekt.

Logistikanalys

Vi hjälper er att analysera er värdekedja för att säkerställa att era processer tillför värde i alla processteg.

Värdeflödesanalys

Add a Title

Kursutbud

Vi har lång erfarenhet av effektiva logistiklösningar i det lilla projektet såväl som för det stora exploateringsområdet. I vår kurs får du med dig teori och verktyg för att själv kunna arbeta med att optimera flöden, minska slöserier och skapa värde i hela kedjan i dina projekt.

Titta in snart igen
När inlägg har publicerats hittar du dem här.

Referenser

Prolog har i mer än 20 års tid stöttar byggherrar och entreprenörer att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar för att gemensamt nå och överträffa projektets målsättningar.

Järfälla kommun

Strategisk logistiksamordning

I Barkarbystaden, ett omkring 250 kvarter stort projektområde som skall omvandlas till en attraktiv och trygg stadsdel, har Prolog arbetat tillsammans med Järfälla kommun för att ta fram en effektiv logistiklösning som koordinerar transporter och bidrar till en hållbar utbyggnad.

Det säger våra kunder

Samarbetet med Prolog ger oss värdefulla aktuella insikter om hur bygglogistik utvecklas i Storstockholm!

Sven Dahlström

Teacher in Business Economics

Logistikkurs på KTH

Det har varit en utmanande och utvecklande resa för oss. Prolog är en fantastiskt inspirerande och kunnig partner i det utvecklingsarbetet.

Ellinor Hastler

Försäljningschef Woody Angered

På Prolog har vi erfarenhet från både projekt och utveckling av nya verktyg och metoder inom logistik, för att möjliggöra mer effektiva flöden, kostnadsmedvetenhet och mer framkomliga, och säkra arbetsplatser.

Möt några av våra experter

Antons analytiska förmåga och intresse av att skapa förutsättningar för effektiva flöden och väl fungerande logistik gör honom oumbärlig i  frågeställningar som rör effektivisering av samhällsbyggandet.

Anton Mårtensson

Logistik

Linneas förmåga att se andras potential till en flödeseffektiv verksamhet gör henne oumbärlig i arbete med att identifiera och implementera förbättringar mot en hållbar utveckling. 

Linnea Persson

Logistik, Lean

Fredriks förmåga att engagera och inspirera människor till utveckling och effektivisering av samhällsbyggandet gör honom ovärderlig, både i projekt och utbildningsinsatser.

Fredrik Friblick

Lean, Logistik

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

bottom of page