top of page

Referensprojekt

Strategisk logistiksamordning

Logistik, Planering

Järfälla kommun

Vi på Prolog har stöttat Järfälla i att ta fram en effektiv logistiklösning som skapar stora fördelar för projektet samtidigt som det koordinerar transporter och bidrar till en hållbar utbyggnad. En smidig hantering av byggrelaterade transporter under utbyggnaden bidrar till att anläggningsarbete och husbyggande kan ske på ett ekonomiskt, effektivt och miljömässigt hållbart sätt.


Nyttan och fördelarna är stor för boende, näringsidkare och byggaktörer:

- Kraftig minskning av byggtrafik på allmän väg

- Ökad trivsel och trygghet för boende och näringsidkare

- God arbetsmiljö för byggaktörer

- Ökad leveransprecision och kortare byggtider

- Minskat materialsvinn

Vårt uppdrag utökades till att äga, förvalta och utveckla logistiklösningen i rollen som logistiksamordnare, där vi som specialistteam med relevant utbildning och erfarenhet inom bygglogistik bedriver övergripande strategisk och taktisk logistiksamordning med styrning och uppföljning av logistikoperatören Wiklunds Åkeri AB.

särskild utmaning för kunden

Säkerställandet av effektiv, ekonomisk och miljömässigt hållbar stadsutveckling.


mål & resultat

- Ökad leveransprecision och minskad mängd material på arbetsplatsen

- Minskat materialsvinn till 20kg per BTA

- Tiden att få fram TA-planer (trafikanordningsplaner) har minskat med 70%

bottom of page