top of page
Händer som läggs på varandra i teamwork och samverkan

Från silo till samarbete

Genom samverkan skapar vi ett mer hållbart samhällsbyggande där nycklar som tillit, samsyn, gemensamma mål och kommunikation blir vägledande. Tillsammans arbetar vi resultatinriktat mot gemensamma mål och följer upp mätbara effekter inom din organisation och i dina projekt. 

Våra tjänster inom Samverkan

Prolog har i mer än 20 års tid stöttar byggherrar och entreprenörer genom hela samverkansprocessen, från upphandling, utbildning och planering till samverkansledning och att styra mot gemensamma mål och nå bättre resultat.

Tillsammans med Byggherrarna erbjuder vi en utbildning som gör dig till Diplomerad Samverkansledare.

Diplomerad Samverkansledare

Vi stötta organisationer och projekt till ökad samverkan genom att säkra en gemensam målbild och skapa förutsättningar för kommunikation, tillit och öppenhet.

Samverkansstöd

Vi stöttar beställare och entreprenörer med framtagande och implementering av strategier för att arbeta i samverkan i er interna verksamhet och i projekt med kunder.

Samverkansstrategi

Våra kurser kan anpassas för just ert företag och utifrån era behov. Är ni flera personer som behöver utbilda er sänker ni dessutom kostnaderna genom att boka en företagsanpassad kurs!

Företagsanpassade kurser

Våra utbildningar har för avsikt att bredda, höja eller vässa kompetensen samtidigt som färdighet i praktisk tillämpning ökas. Att höja kompetensen är att investera i framtiden!

Utbildningar

Vi avlastar er genom att ta ett helhetsgrepp om samverkan och säkerställer att samverkan används för att uppnå önskade resultat i ert projekt med fokus på att skapa maximalt värde för investerat kapital.

Samverkansledning

Add a Title

Nyckeln till framgång

Öka din förståelse för samverkansprocessen och bygg förtroende och goda relationer!

Mer värde för pengarna

Utveckla din förmåga att skapa framgångsrika samarbeten!

Diplomerad samverkansledare

Bli Diplomerad Samverkansledare!

Kursutbud

Vår populära grundkurs ger dig en bra grundförståelse inför arbete i samverkan. Prolog har lång erfarenhet från samverkansprojekt och av att utbilda diplomerade samverkansledare i samarbete med Byggherrarna.

Kurs med deltagare som räcker upp handen

Referensprojekt

Prolog har i mer än 20 års tid stöttar byggherrar och entreprenörer att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar för att gemensamt nå och överträffa projektets målsättningar.

Lunds kommun

Samverkan med idékultur i fokus

2017 byggde Lunds Kommun 6km spårväg i samverkan med Skanska. Prolog var samverkansledare i projektet och arbetade bland annat med att främja en idékultur.

MKB

Implementering av strategier

Under tre års tid genomförde MKB i samarbete med Prolog ett omfattande och mycket framgångsrikt förändringsarbete präglat av energi, engagemang och delaktighet.

Det säger våra kunder

Det är många små idéer som kommer upp i vardagen. Det bidrar till en lösningsorienterad kultur där alla kan bidra.

Alice Anderjon

Projektingenjör Skanska

Spårväg Lund C - ESS

En kurs som ger bra verktyg att jobba med!

Thomas Andersson

Projektledare Lunds kommun

Grundutbildning i samverkan

Jättegivande kurs som ger mycket tankar och ideer som vi tar med till våra projekt!

Torun Jorde

Projektledare Malmö stad, Serviceförvaltningen

Grundutbildning i samverkan

På Prolog är vi övertygade om att samarbete och förståelse för alla parter i projektet är en förutsättning för att skapa innovation och större värde för investeringen. Tillsammans har våra konsulter över 40 års erfarenhet av samverkansledning och av att arbeta i samverkansprosesser!

Möt några av våra experter

Samverkan

Catarina Sällström

Catarina är med sin långa erfarenhet av organisationskultur och mellanmänskliga samspel en verklig tillgång i samverkansprojektet där tillit och gemensamma mål är i fokus.

Samverkan

Markus Körner

Markus har förmågan att kombinera hårda och mjuka värden vilket gör honom ovärderlig i frågor som rör samverkan och att utveckla en arbetsmiljö präglad av tillit och målmedvetenhet.

Samverkan

Jakob Molin

Jakobs breda erfarenhet och förmåga att obehindrat röra sig i en organisations olika nivåer gör honom oumbärlig i samverkansprojekt där alla måste arbeta mot gemensamma mål.

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

bottom of page