top of page

Utbildning

Mer värde för pengarna

Fortsättningskurs i samverkan & partnering

Har du gått Grundkursen i samverkan? Då finns ett unikt tillfälle för vidareutveckling i denna fullt ut interaktiva kurs.

Kursen vänder sig till dig som har praktisk erfarenhet av samverkansprojekt och som vill lära dig mer. 


Under kursen varvas teori och övningar och det ges ett stort utrymme för erfarenhetsutbyte – både från deltagare och våra erfarna kursledare.


Tre områden där du kommer få ökad förståelse och praktiska verktyg
  1. Vilka möjligheter du har för att skapa en fungerande projektorganisation i ditt samverkansprojekt. Vad är viktigt att tänka på?

  2. Att redan inför upphandlingen sätta rätt förutsättningar för projektet. Vad är viktigt för just ditt projekt? Vilka drivkrafter vill du skapa hos entreprenören? Hur hanteras detta i affärsmodell, upphandling och utvärdering?

  3. Handlingsplan och verktyg för samverkan i vardagen. Hur ger du projektet förutsättningar att arbeta mot ett gemensamt mål samt säkra en effektiv framdrift och mer värde för pengarna genom samverkan.

I kursen fortsätter vi diskussionerna att tillsammans systematiskt identifiera och eliminera projektets största slöserier i gränssnitten mellan projektens aktörer. Effektiv kostnadsreduktion och ledtidsförkortning med hjälp av reducerat dubbelarbete, omarbete, överarbete!


Kursen omfattar även hur du kan minska risken för överprövningar genom ökad juridisk förståelse, samt hur du systematiskt kan använda ISO-standarden för samverkan i din organisation för att skapa ökat och långvarigt värde och produktivitet med samverkan.


Alla kunskaper du lär dig i kursen kan du praktisera på hemmaplan och anpassa efter ditt projekts specifika behov.


Kursinnehåll
  • Affärsstrategier

  • Den gemensamma projektorganisationen

  • Möjligheter och risker

  • Processen från start till mål

  • Överprövningar

  • Att skapa mervärde med partnering

  • Fördjupning ISO-standard för samverkan


Målgrupp

Fortsättningskursen riktar sig till dig som kommit igång med dina första samverkansprojekt.


Målgruppen för kursen är du som arbetar i samhällsbyggnadssektorn som byggherre, arkitekt, konsult, entreprenör, installatör eller arbetar som strategisk leverantör i byggprocessen, både inom bygg- och anläggningsbranschen.


Förkunskaper

Du ska ha genomfört Grundkursen i samverkan och partnering.

Utveckla din förmåga att skapa framgångsrika samarbeten!

Samverkan

bottom of page