top of page

Strategier som tar dig längre.

Vi hjälper företag att uppnå sina ambitioner genom att upprätta strategier och handlingsplaner baserat på de aktuella förutsättningarna. Tillsammans förverkligar vi förändringen från vision till praktisk implementering.

Våra tjänster inom Förändringsledning

Prolog har i mer än 20 års tid stöttat företag och kunder i stora vägval som exempelvis utveckling av nya erbjudanden, strategiskt nya inriktningar och interna organisationsförändringar.

Vi på Prolog är övertygade om att framgångsrikt förändringsarbete grundar sig i en inventering av företags nuläge och kompetens. Utifrån behovsanalyser identifiera vi aktiviteter för att nå er önskade potential.

Behovsanalys

Vi stöttar er i arbetet med att ta fram gemensamma mål för ert projekt eller verksamhet.

Målarbete

Med utgångspunkt i verifierat nuläge hjälper vi er tar vi fram strategier för att nå uppsatta mål.

Förändringsstrategi

Vi stöttar beställare och entreprenörer med framtagande och implementering av strategier för att arbeta i samverkan i er interna verksamhet och i projekt med kunder.

Samverkansstrategi

Vi stöttar er i verksamhetsutveckling med utgångspunkt i nuläge, målbild och handlingsplan med metodik för ständiga förbättringar.

Utvecklingsstöd

Vi stöttar beställare i projektets alla faser i både strategiska och operativa frågor.

Beställarstöd

Add a Title

Referensprojekt

Prolog har i mer än 20 års tid stöttar byggherrar och entreprenörer att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar för att gemensamt nå och överträffa projektets målsättningar.

MKB

Implementering av strategier

Under tre års tid genomförde MKB i samarbete med Prolog ett omfattande och mycket framgångsrikt förändringsarbete präglat av energi, engagemang och delaktighet.

Det säger våra kunder

Konsulterna på Prolog har arbetat lyhört, energiskt och engagerat för att stötta oss i framtagande och beslutsprocess för våra nya och kaxiga mål. Nu är de nya målen politiskt beslutade och nu ska de verkställas. I det arbetet kommer vi med förtroende att använda Prolog som process-stöd.

Katarina Pelin

Förbundsdirektör VA SYD

Payton Hillman

Det har varit en utmanande och utvecklande resa för oss. Prolog är en fantastiskt inspirerande och kunnig partner i det utvecklingsarbetet.

Ellinor Hastler

Försäljningschef Woody Angered

Payton Hillman

Prolog har i mer än 20 års tid stöttat företag och kunder i verksamhetsutveckling och interna organisationsförändringar.  Våra konsulter har unik kompetens inom bl.a. strategiskt arbete, förändringsledning och företagskultur.

Möt några av våra experter

Catarina är en erfaren och engagerad process- och förändringsledare med fokus på kultur och utveckling av hållbara organisationer!

Catarina Sällström

Samverkan

Natalia har bred erfarenhet från nationella och internationella projekt med fokus på digitalisering, komplexa system och hållbara lösningar!

Natalia Baraslievska

Lean

Fredrik är passionerad expert inom förändringsledning och har arbetat med effektivisering av samhällsbyggnadsbranschen i över 20 år!

Fredrik Friblick

Lean, Logistik

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

bottom of page