top of page

Framtidssäkra din organisation

Att höja kompetensen på ditt företag är att investera i framtiden! Genom medvetna insatser för att bredda, höja eller vässa kompetensen skapas den plattform på vilken framtidens utmaningar kan hanteras.

Våra tjänster inom Kompetensutveckling

Prolog bygger utbildningar på pedagogiska modeller och konstruerar kompetensutvecklingspaket som möter dina aktuella behov. Vi utvecklar och håller även företagsanpassade utbildningar hos kunder liksom kurser på akademiska institutioner såsom Chalmers, LTH och KTH.

Tillsammans med Byggherrarna erbjuder vi en utbildning som gör dig till Diplomerad Samverkansledare.

Diplomerad Samverkansledare

Inför uppstarten av ett nytt projekt eller förändringsarbete ser vi till att ge er bästa möjliga förutsättningar att lyckas - med fokus på att skapa en gemensam målbild ökar sannolikheten att alla drar åt samma håll!

Kick-off

Vi hjälper er att lösa befintliga knutar eller skapa förutsättningar att inspirera till ökad motivation och effektivitet.

Workshop

Vi är med som drivande och engagerad part i samarbeten med akademin och i specifika forskningsprojekt där vi ständigt arbetar för att bidra till att effektivisera samhällsbyggandet.

Forskningsprojekt

Våra kurser kan anpassas för just ert företag och utifrån era behov. Är ni flera personer som behöver utbilda er sänker ni dessutom kostnaderna genom att boka en företagsanpassad kurs!

Företagsanpassade kurser

Våra utbildningar har för avsikt att bredda, höja eller vässa kompetensen samtidigt som färdighet i praktisk tillämpning ökas. Att höja kompetensen är att investera i framtiden!

Utbildningar

Add a Title

Lean, planering & logistik
Kurser inom samverkan

Veidekke

Nya arbetssätt

Tillsammans med Prolog inledde Veidekke satsningar med att utveckla och införa arbetssättet Medarbetarinvolvering i Sverige. Bland annat stärkates medarbetarnas planeringskunskaper och ledarskapet utvecklades.

JM

Standardiserade processer

Tillsammans med Prolog genomförde JM en omfattande satsning på att utveckla sina arbetssätt och att standardisera sina processer, som under tre års tid involverade samtliga medarbetare.

Referensprojekt

Prolog har i mer än 20 års tid stöttar byggherrar och entreprenörer att bygga kompetens och skapa rätt förutsättningar för att gemensamt nå och överträffa projektets målsättningar.

Det säger våra kunder

Samarbetet med Prolog ger oss värdefulla aktuella insikter om hur bygglogistik utvecklas i Storstockholm!

Sven Dahlström

Teacher in Business Economics

Logistikkurs på KTH

En kurs som ger bra verktyg att jobba med!

Thomas Andersson

Projektledare Lunds kommun

Grundutbildning i samverkan

Jättegivande kurs som ger mycket tankar och ideer som vi tar med till våra projekt!

Torun Jorde

Projektledare Malmö stad, Serviceförvaltningen

Grundutbildning i samverkan

Prolog har stor erfarenhet av att genomföra kompetenshöjande åtgärder med goda resultat och nöjda kunder. Våra konsulter är kunniga, engagerade och utbildade i att på ett pedagogiskt sätt skapa förutsättningar för lärande och engagemang.

Möt några av våra experter

Catarina är en erfaren och engagerad process- och förändringsledare med fokus på kultur och utveckling av hållbara organisationer!

Catarina Sällström

Samverkan

Markus kombinerar hårda och mjuka värden med fokus på samverkan och tydliga strukturer!

Markus Körner

Samverkan

Alfons driver positiv förändring och stävar alltid efter att uppnå effektivitet och lönsamhet för kunden!

Alfons Miari

Planering

Kontakta oss

Kontakta oss eller hitta till vårt kontor!

bottom of page