top of page

Referensprojekt

Nya arbetssätt

Planering

Veidekke

Veidekke har profilerat sig som ledande inom VDC i Norden. Tillsammans med Prolog inleddes satsningarna med att utveckla och införa arbetssättet Medarbetarinvolvering i Sverige. Genom att stärka planeringskunskaperna, utveckla ledarskapet och engagera alla som arbetar i byggprojekten har en grund lagts för utvecklingsarbete. Genom hela projektet har resultat noggrant mätts och verifierats. Tillsammans har projektet utformats och utvecklats och sedermera har även framgångar uppnåtts. Genom att utveckla involverande och engagerande arbetsmetoder och verktyg har en plattform skapats där samtliga medarbetare inte bara får utan även vill engagera sig. På detta viset har grunden för framgångsrikt förändringsarbete lagts.


Projektet har levt vidare och rönt stora framgångar, 2014 tilldelades Veidekke lean priset bland annat för sina väl utvecklade digitala verktyg och visualiseringar. Veidekke har på ett imponerande sätt kombinerat fördelarna med den digitala utvecklingen med ett engagerande och involverande arbetssätt vilket ligger till grund för deras framgångar på den Svenska samhällsbyggarmarknaden.

bottom of page