top of page

Utbildning

Diplomerad samverkansledare

Fördjupningskurs i samverkan & partnering samt möjlighet att bli Diplomerad Samverkansledare

Den här kursen riktar sig till dig som vill arbeta som samverkans-/partneringledare. Kursen ger en djupare förståelse för partneringledarens roll och uppgifter i samverkansprojekt.


Kursen fokuserar på att ge dig som blivande partneringledare förståelse för vad rollen innebär och hur du lyckas i ditt uppdrag som neutral samverkans-/partneringledare. Hur du kan bidra i din roll för att skapa rätt förutsättningar och driva samverkan genom hela projektet, så att en effektiv process skapas där engagemang och tillit leder till att målen nås. I kursen varvas teori med praktiska övningar och det ges ett stort utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagare och våra erfarna kursledare.


Kursen består av två delar och mellan de två kurstillfällena ska en hemuppgift utföras. Uppgiften består i att förklara upplägg på ett samverkansuppdrag, samt reflektera över utfall.


Efter genomförd kurs blir du Diplomerad partneringledare och har då med dig konkreta verktyg, handfasta tips, checklistor och ett värdefullt kontaktnät för att du ska kunna börja arbeta som samverkans-/partneringledare.


som nybliven partneringledare får du med dig kunskaper och konkreta verktyg 
  1. Verktyg för lyckad samverkansledning

  2. Rollen som samverkansledare

  3. Mjuka perspektiv på samverkansledning

  4. Förvaltning av samverkan


Diplomering sker efter genomfört deltagande i kursen Diplomerad samverkansledare (Del 1 och 2) samt godkänd hemuppgift.


Förkunskaper

Du ska ha genomfört Grund- samt Fortsättningskursen i samverkan och partnering.


Omfattning

Kursens omfattning är 2 dagar + 1 effektdag.


Bli Diplomerad Samverkansledare!

Samverkan

bottom of page