top of page
  • Jakob Molin

Tillit kan inte avtalas

Uppdaterat: 29 mars

Tillit räknas av många, mig själv inkluderat, som en av de viktigaste byggstenarna för ett lyckat samverkansprojekt. Detta är dock en beståndsdel mellan parterna som inte kan tas för given eller avtalas fram.


I ett samtal med en erfaren beställare härom veckan fick jag beskrivet för mig hur han ofta stött på irritation från entreprenörer när han i projekt med öppna böcker bett entreprenörer om att få se deras avtal med underleverantörer. Entreprenörerna har då uttryckt att det visar på att beställaren inte visar tillit.


Beställaren frågade mig vad han skulle svara på en sådan kommentar? Mitt svar kom omedelbart och rakt från hjärtat, men grundat i mina 8 års erfarenhet som samverkansledare.

- Nej, ska du svara.

- Nej jag har inte tillit till dig. Inte än.


Tillit är något man bygger upp. Inte något som kommer av att vi har skrivit ett kontrakt om att genomföra ett gemensamt projekt i samverkan. Att neka en beställare inblick i ekonomin som berör det gemensamma projektet är inte ett sätt att bygga tillit, tvärtom undergräver det tilliten i projektet.


Ett affärssamarbete mellan två aktörer i samhällsbyggandet är i detta avseende inte annorlunda än om man jämför med relationer två vanliga människor emellan. Exempelvis när man flyttar till en ny bostad och träffar en ny granne eller går på en första dejt med någon man svajpat fram i en dejtingapp. Man har med sig sina tidigare erfarenheter i bagaget. Kanske har man haft en granne som aldrig lämnade tillbaka häcksaxen hen lånade, eller ett tidigare förhållande där partnern bedrog en. Det nya mötet kan leda till en fantastisk relation med djupt rotad tillit, men den måste byggas upp.


Tillit byggs genom att man ger sin motpart förtroende och därmed möjligheten att göra en besviken och i vissa fall sårad. Man blottar strupen och ser att den andra inte hugger. När motparten istället visar omtanke och överskar dig positivt. Klipper din sida av häcken också innan hen lämnar tillbaka häcksaxen. Då byggs tilliten upp. Och när tilliten är tillräckligt hög behöver man inte längre be om att få se leverantörsavtalen, man vet att ens medpart snarare kommer för att få visa dem, bara oss partners emellan.

Comments


bottom of page