top of page

Utbildning

Mer pang för pengarna!

Kurs i lean och produkivitet

Prologs leanutbildning är unik i sitt slag. Genom att kombinera teorier och praktiska exempel av framgångsrikt förändringsarbete – med reducerade slöserier och ökat värde i fokus – vill vi ge Dig verktygen och metoderna att bli mer effektiv i ditt arbete!


Minska slöserier

Kursen fyller ett viktigt syfte att visa hur du och din organisation kan arbeta smartare. I dagens samhällsbyggande är trenden ofta att springa fortare, något som tyvärr också leder till bristande kvalitet, svagt bidrag i hållbarhetsfrågorna men framförallt ökade arbetsmiljörisker. Vi slår hål på myten om att lean är ett sätt att pressa medarbetare att jobbare hårdare och går in på de verkliga effekterna och nyttorna av att arbeta lean i samhällsbyggandet!


Från kursens innehåll

Synliggöra processer i din verksamhet med fokus på värdeskapande, skapa förutsättningar för effektiva flöden avseende material och/eller information, nyttor och värde av systematiskt leanarbete mm.


Mål

Du kommer efter genomförd utbildning ha en större och mer effektiv verktygslåda i ditt förändringsarbete. Efter genomförd utbildning kan du på ett mer systematiskt och målinriktat sätt bidra till ett mer effektivt och hållbart samhällsbyggande.


Samverkan

bottom of page