top of page

Våra konsulter

Möt:

Catarina Sällström

Jag har under de senaste 20 åren varit verksam som processledare och organisationskonsult i stora projekt, ofta i syfte att utveckla kulturen och organisationen med allt vad det innebär.  Jag tycker om att arbeta med människor och det som pågår människor emellan, all organisationskultur utgår enligt mig från mänskliga beteenden och samspel.


Mina grundvärden i mitt yrke är att jag brinner för att människor skall ha en fantastisk arbetsplats att gå till, där man känner sig trygg, är en del av teamet, får energi och känner att man är viktig och samtidigt utvecklas; kort sagt känner sig motiverad!


Under flera års tid arbetade jag som processledare i ett stort sjukhusprojekt, där produktionsledningen lyckades med transformationsresan att gå från en ganska ytlig grupp till att bli ett sammansvetsat team, vilket även bidrog till att de klarade sitt uppdrag väldigt bra.  Mina lärdomar härifrån var främst vikten av att skapa förståelse för hur bra det är att vara olika på riktigt! Ofta behöver man arbeta i en process för att kunna skapa den här typen av team som klarar av att lösa motsättningar, ge varandra feedback och lösa svåra problem löpande.


Jag gillar att utmanas att tänka utanför boxen, vilket också har hjälpt mig mycket i mitt arbete med utveckling - utveckling har sällan ett uppgjort slut! Jag ser fram emot att kunna bidra i att utveckla samhällsbyggnadsbranschen och hjälpa kunder att utveckla sin projektkultur för att skapa effektiva team!


Kolla gärn upp min senaste bok: Projektkultur i byggprocessen.

Utbildning
Erfarenhet
bottom of page