top of page

Våra konsulter

Möt:

Fredrik Friblick

I nära 25 år har jag arbetat i projekt och med frågor som rör utveckling och effektivisering av samhällsbyggnasdbranschen.  Att få människor och organisationer att agera tillsammans och styra mot uppsatta mål på utsatt tid, är något som alltid har intresserat mig.


Med mina erfarenheter och lärdomar från både framgångar och utmaningar i hundratals utvecklingsprojekt har jag stor tilltro till att alltid se möjligheterna i att utveckla arbetssätt och skapa bättre resultat!


Att förstå varje människas utgångspunkter är enligt mig alltid lika spännande och lägger grunden för att skapa delaktighet och engagemang i alla medarbetare, team och organisationer!

Utbildning
Erfarenhet

Tekn. lic, Civ. ing. V

bottom of page