top of page

Våra konsulter

Möt:

Jakob Molin

Jag har ett genuint intresse av människor och kombinerar det med stor erfarenhet från verksamhetsutveckling inom byggbranschen, i såväl nationell som internationell kontext.


Att få människor att arbeta effektivt tillsammans och därigenom öka sin gemensamma produktivitet är något som jag tycker är extra spännande att jobba med, och jag dras inte för att leda människor i diskussioner om viktiga men känsliga frågor!


Under en tid var jag med och stöttade en av våra större kommuner att ta fram nya arbetssätt för arbete i samverkan/partnerskap. Det var ett spännande projekt som resulterade i att öka tilliten mellan förvaltningarnas medarbetare och därigenom skapades möjligheter att öka värdet i utförta entreprenader med 50%.


Riktig hållbarhet skapas när social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet samverkar och genererar värde åt varandra, inte när en kategori så att säga åker snålskjuts på en annan.  Jag vill bidra till hållbarhet på riktigt och jag vill göra det med människan i centrum!

Utbildning
Erfarenhet

Byggingenjör bebyggelseutveckling

bottom of page