top of page

Våra konsulter

Möt:

Jesper Lundgren

Jag älskar att arbeta med effektivisering och utveckling av samhällsbyggandet och engagerar mig även i branschnätverket Lean Forum Bygg både för att bidra till branschen och säkerställa att vi internt har rätt fokus och kompetens inom Prolog!


Jag arbetar dels som regionchef i Stockholm, dels som verksamhetsutvecklingschef men får också möjligheten att som seniorkonsult driva många större projekt med fokus på att utveckla och effektivisera kunders processer och rutiner. I ett av våra mindre investeringsprojekt hjälpte vi Trafikverket att skapa en framförhållningskultur, där högt engagemang, kreativa lösningar och ett tydligt fokus på att göra mer med mindre gav utrymme att även kunna genomföra fler miljöåtgärder i projektet. Potentialen i att framgångsrikt implementera lean är enorm.


För mig är det viktigt att kunden får ut största möjliga värde för sin investering, med fokus på tider och kostnader! Jag ser fram emot att fortsätta hjälpa kunder att målmedvetet arbete mot ökat värde genom att utbilda, coacha och implementera hållbara lösningar mot tydliga mål!

Utbildning
Erfarenhet

Civ. ing. V

bottom of page