top of page

Våra konsulter

Möt:

Linnea Persson

Jag har ett särskilt intresse av logistik och förändringsledning och tycker det är kul att kunna lyfta blicken för att se helheten. Först då (tror jag) att det går att verkligen förstå vad som påverkar vad och vilka delar som går att skruva på för att nå önskad effekt.


Jag drivs av att hjälpa kunder att gå från ord till handling för att skapa verklighet av tankar och mål.


När Prolog coachade platschefer i anläggningsprojek för att stötta i arbetet med att hålla tidplaner och öka lönsamheten, tog jag med mig flera viktiga erfarenheter. Genom att fokusera på att skapa en enklare vardag kan vi addressera beteenden och skapa bättre förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete. 


Utbildning
Erfarenhet

Civ.ing. A – M.Sc Architectural Engineering and Building Design

bottom of page