top of page

Våra konsulter

Möt:

Markus Körner

Med stor nyfikenhet och öppenhet utforskar jag gärna nya vägar och lösningar i möten med människor. Det som intresserar mig särskilt mycket är möjligheterna till att integrera tekniska lösningar med mänskliga värden, vilket jag tror är essentiellt för att skapa hållbara och effektiva samhällsprojekt.


Jag är passionerad för att bidra till och utveckla en arbetsmiljö präglad av starkt ledarskap och tydliga strukturer. Det tror jag skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling, där företaget blomstrar samtidigt som varje individ får bidra med sin fulla potential!


Ett av de mest spännande projekten som jag varit delaktig i är ett utvecklingsprojekt för Uppsala Spårväg som genom samverkan arbetar för att säkerställa en effektiv användning av skattemedel för att maximera utbyggnaden av spårvägsinfrastrukturen. Här har samverkan spelat en avgörande roll och skapat konkreta mervärden i projektet, för att nå målet mest spårväg för pengarna


Jag drivs av att vara med och utveckla smarta, effektiva och hållbara lösningar - lösningar som adresserar dagens utmaningar samtidigt som de ska hålla över tid. Vi arbetar för att positivt påverka såväl samhälle och individ som ekonomin och miljön.

Utbildning
Erfarenhet

Civ. Ing. S. M.Sc. Civil Engineering and Urban Management – Civil and Architectural Engineering. 

bottom of page