top of page

Våra konsulter

Möt:

Natalia Baraslievska

Jag har erfarenhet från både nationella och internationella projekt inom produkt- och tjänsteutveckling, ofta med stort fokus på digitalisering, komplexa system och hållbara lösningar. Jag tycker om att arbeta med ständiga förbättringar som resulterar i en best practice där minst samma värde kan uppnås men på kortare tid.


Prolog har agerat stöd och samverkansledare i flera större samverkansentreprenader, i arbetet med att ta fram gemensamma mål och spelregler och sedan driva mot att skapa nyttor för projektet i vardagen. Jag imponeras av styrkan i att lyfta goda exempel  och sprida dem i projektorganisationen, för att hitta kostnadsbesparingar i form av smarta lösningar och arbetssätt!


Jag gillar att arbeta med att utveckla individer och grupper och få dem att arbeta tillsammans mot gemensamma mål i syfte att uppnå tids-, kostnads- och kvalitetsvinster i projektet!

Utbildning
Erfarenhet

Civ. Ing. I. M.Sc. Industrial Engineering & Management – Mechanical Engineering and Sustainable Product Innovation.

bottom of page