top of page

Anläggningsbranschen krokar arm för innovation och samverkan

13 februari 2018 14:41:00

Taggade aktörer från anläggningsbranschen träffades i Malmö för att utbyta erfarenheter gällande utveckling av anläggningsbranschen. Förmiddagens workshop handlade om att framföra goda exempel och tillsammans ta fram förbättringsförslag vad gäller samverkan. Fortsatt arbete med förbättringsförslagen följer under maj på anläggningsforum. Eftermiddagen handlade om spännande utvecklingsfrågor, kompetens- och resursförsörjning.


”I pågående utvecklingsprojekt vill vi tillsammans i branschen skapa förutsättningar för innovationer genom tidig marknadsdialog ” Ann-Marie Alvin, Enhetschef Ekonomi på Trafikverket


”Det var väldigt intressant att höra beställare, entreprenörer och konsulters olika erfarenheter gällande hur samverkan kan utveckla anläggningsbranschen” Simon Andersson, Prolog


Vill du veta mer om samverkan och det som Prolog erbjuder, kontakta Petra.

bottom of page