top of page

Digital diplomering av drivna samverkansledare

29 januari 2021 10:36:00

I över 10 års tid har samhällsbyggnadsbranschens aktörer utvecklats i Samverkan och Partnering tillsammans med samarbetspartnern Byggherrarna. Ett samarbete som båda parterna är stolta över och ser fram emot att fortsätta bedriva - även i dessa utmanande tider!


De populära utbildningarna i Samverkan och Partnering fortskred under det gångna året, och kommer att fortsätta bedrivas under det kommande året i det digitala format - något som varit mycket uppskattat bland deltagare.


 Startskottet för det nya året 2021 var en effektdag där deltagarna fick möjligheten att presentera sina praktiska erfarenheter efter att ha tillämpat verktyg och metoder från tidigare kurstillfällen. Resultatet var ett par mycket nöjda och numera diplomerade partneringledare. Vi på Prolog önskar er lycka till i era nuvarande och framtida projekt! 


"Det var fint att få ta del av andras arbete, det gav både inspiration och nya idéer" -Sara Eliasson, Hållbarhets- och digitaliseringschef, Växjöbostäder


 "En härligt energigivande dag med bra diskussioner. Jakob och Natalia var pålästa och engagerade och höll en proffsig digital kurs!" -Linda Renner, Grundare & Förändringsledare, Renkei ABVill Du veta mer om våra kompetensutvecklingsinsatser inom Samverkan och Partnering? Kontakta Natalia!

bottom of page