top of page

Effektivisering genom samverkan

6 maj 2021 11:49:00

Utveckla din förmåga att samverka i byggprojekt!


Byggherrarna erbjuder, tillsammans med Prolog, Grund- och Fortsättningskurser inom samverkan och partnering, samt kurs för att bli Diplomerad partneringledare. I år firar vi 10 år!


Vi erbjuder nu dig som arbetar i samhällsbyggandet kompetensutveckling i hur du i dina projekt och i din organisation kan få ut mätbara effekter av att arbeta tillsammans med samverkan. I kurserna får du konkreta tips och metoder för hur du tillsammans med andra i ett byggprojekt på ett effektivt sätt uppnår gemensamma mål med gemensamma resurser.


"Du vet väl om att samverkan ökar produktiviteten i projekten? Lär dig mer i våra uppdaterade kurser!"


Nu tar vi nästa steg i utvecklingen och visar på potentialen att genom samverkan skapa en mer hållbar bransch där nycklar som tillit, samsyn, gemensamma mål och kommunikation blir mer än något som sätts på väggen och pratas om när det ska ”samverkas”. 

Att arbeta i samverkan inom samhällsbyggandet blir allt vanligare och viktigare. Med samverkansformen väljer du att strukturerat och planerat samverka i ditt projekt. Istället för att byggherrar och entreprenörer är motparter, blir ni medarbetare i samma projektorganisation.


Vanliga misstag är att projekten saknar tydlig handlingsplan för hur deltagarna aktivt ska uppnå de projektmål som satts upp eller att projektmålen är vaga och svåra att följa upp.


Det är lätt att skriva samverkansdeklarationer och att man möts i workshops i projekten utan mål och mening. Samverkan är metoden för att alla tillsammans resultatorienterat ska styra mot det gemensamma målet.


"Genom samverkan lär du dig agera för att tillsammans med andra bryta invanda mönster och skapa mer värde på kortare tid i ett byggprojekt" Kurserna har utvecklats av Byggherrarna och Prolog med inspiration från våra 10 års uppskattade kurser, med nya inspel från lean-tänkande och internationell forskning.


Kurserna leds av Elisabet Rudenholm och Jakob Molin från Prolog! Elisabet och Jakob har stor erfarenhet av att arbeta med team och individer i komplexa projektmiljöer. Tillsammans har de många års erfarenhet av olika roller i byggandet och har utvecklat flera organisationers samverkansprocesser med uppskattade resultat. 


Kursupplägg 

Kurserna är uppdelade i tre steg: Grundkurs, Fortsättningskurs och kurs för att bli Diplomerad partneringledare. Genom att genomföra samtliga steg blir du Diplomerad partneringledare och får med dig en diger verktygslåda i din viktiga roll som samverkans-/partneringledare.


För dig som vill ha en ökad förståelse och kunskap om samverkan går det bra att bara genomföra Grundkursen eller Grundkursen + Fortsättningskursen. Målgrupp 

Kurserna erbjuder, utöver en fördjupad förståelse och kunskap om hur samverkan skapar mer värde i projekten, även ett erfarenhetsutbyte som är svårslaget! Kurserna riktar sig till dig som är byggherre, beställare, entreprenör, projektör, leverantör, projektledningskonsult och blivande samverkansledare.


Denna mix av erfarenheter och bakgrund ger en stimulerande och inspirerande lärandemiljö. 


Plats och kursdatum för höstens kurstillfällen: 

Grundkurs, 14-15 September, Rosersberg/Stockholm

Fortsättningskurs, 15-16 November, Rosersberg/Stockholm

Diplomerad partneringledare, 8-9 December, Malmö


(Intresseanmälan görs till: Byggherrarna)

Vid frågor angående kurserna – kontakta Elisabet Rudenholm på tel 010-709 99 21

bottom of page