top of page

Från bondslott till social mötesplats

27 februari 2018 14:54:00

Prolog är mångfaldspartner i det sociala innovationsprojektet Botildenborg. Prolog hjälper bland annat Botildenborg att ta fram en gemensam visuell planering för att få alla bitar på plats i rätt tid. 


”Att omvandla ett gammalt bondslott med den historia som Botildenborg bär med sig, till en mötesplats med utrymmen för både kontor och möten är en stor utmaning. Det handlar om att tillförse de bästa lösningarna samtidigt som det är viktigt att bevara historien. Visuell planering är viktigt för att säkerställa att samtliga aktörer har förståelse för komplexiteten som byggnaden för med sig. Det krävs mycket samordning och tydlig kommunikation för att säkerställa att inga kollisioner uppstår och att allt utförs när det är tänkt”, säger Robin, projektledare på Botildenborg.


bottom of page