top of page

Fullt fokus på underhållsplanen för 2018

8 december 2017 08:48:00

Förvaltare från Castellum samlades i veckan för att tillsammans med Prolog spetsa till det planerade underhållet för 2018. Visuell planering utgjorde grunden för arbetet för att skapa ett effektivt kommunikationssätt som är engagerande och överblickbart för alla.


"Det var högt i tak i diskussionerna och alla hjälptes åt. Detta är en förutsättning för att skapa en plan som hela teamet tror på", säger Isabell Borgkvist på Prolog.


En förankrad och genomarbetad årstidplan är en viktig grund för att på ett strukturerat sätt kunna arbeta målmedvetet. Att den är överblickbar och har en tydlig och visuell uppföljningsstruktur skapar engagemang och tydliga mätbara resultat.


Vill du veta mer om Visuell underhållspanering kontakta Isabell Borgkvist.

bottom of page