top of page

I framtiden ritar barnen sin egen skola

13 november 2017 13:37:00

Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund, SSBS, firade 110 år med en storslagen fest på Hipp!


Johan Wester var konferencier och Prologs marknadsutvecklingschef Amela Hodzic tillsammans med Arkitekterna Gert Wingårdh, Cecilia Pering och Malmös stadsbyggnadschef Christer Larsson stod i expertpanelen. Samtalsämnet för dagen var samhällsbyggnadsbranschens utveckling och utmaningar.


”Branschens beställare bör ta ett större ansvar för branschens utveckling genom att ställa större krav på sina leverantörer”, säger Amela Hodzic, marknadsutvecklingschef Prolog.


Johan Wester utmanade paneldeltagarna vidare att spåna fritt om hur branschen kommer att utvecklas i framtiden. Idéer kring persontransporter med drönare och hur det kan påverka bostadsbyggandet i framtiden var ett hett diskussionsområde. Amela siade: "I framtiden tror jag barnen kommer vara med och designa sina egna skolor."


Vill du veta mer om Prologs arbete med att utveckla landets beställare kontakta Fredrik Friblick.

bottom of page