top of page

Inbjudan: Modigt ledarskap i byggindustrin ger nya möjligheter!

19 april 2018 04:25:00

Välkommen på konferens den 27/4!


Konferensen Modigt ledarskap i byggindustrin ger nya möjligheter är den nya mötesplatsen för starka aktörer som gör skillnad i samhällsbyggandet. Fokus ligger på de stora utmaningarna som branschen brottas med, men framförallt på möjligheter, verktyg och kompetenser att hantera dem.


Det handlar om jämställdhet, miljö, social hållbarhet, inkludering och hållbara affärsmodeller. Ett medvetet arbete med byggandet, arkitektur, form och design är en grundläggande förutsättning för att skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer av god kvalitet med människan som utgångspunkt. För att uppnå dessa mål behövs nytänkande, nya perspektiv och mod att våga förändra och göra annorlunda. 

Konferensens viktigaste uppgift blir att lyfta blicken, kraftsamla tillsammans och visa på möjligheter.Konferensen vänder sig till dig som är verksam i bygg- och fastighetsbranschen, men också offentligt anställda tjänstemän inom stat, kommun och landsting, och andra som är verksamma inom samhällsbyggandet. 


Program: 

09.00 Välkomna Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Kommunstyrelsens ordförande Märta Stenevi (Mp), Kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad

 09.20 Vad händer i världen? Historia, trender, beteende och framåtblickar i en konservativ bransch.  "Byggnader som ger. Om framtidens generösa stadsutveckling". Dan Hallemar, Arkitektur Förlag 

09.40 Presentation och panelsamtal  Affärsmöjligheterna när man vågar förändra, göra annorlunda och bryta mark. Panel: Ikano Bostad, Stena Fastigheter, Skanska Öresund, Trianon 

10.00 Kaffe 

10.40 Produktiviteten i byggbranschen är låg. Vad gör vi åt det?  Fredrik Friblick, forskare och VD på Prolog 

11.00 Panelsamtal Hur kan vi påverka framtiden? Och vad är vår roll i denna förändring? Panel: Yrkesakademin, Fojab, Chroma, Va Syd 

11.30 Vikten av att ha rätt personal och kunna rekrytera för att anpassa till framtiden.  ”Vem väljer bygg när ingen vill välja?” Lovisa Sterner, Expert, Kompetensförsörjning & Livsstil på analysföretaget Ungdomsbarometern presenterar sina studier kring unga i allmänhet och deras inställning till utbildning, arbetsliv och framtid i synnerhet. 

11.55 Tack för idag, sammanfattning och nästa steg! 

12.00 Lunch 


När: 27 april 

Var: STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö 

Tid: 09.00 - 12.00 


Anmäl dig här


Konferensen arrangeras av Altitude Meetings och Prolog tillsammans med Ikano Bostad, Stena Fastigheter, Skanska Öresund,Trianon, Yrkesakademin, Fojab, Chroma och Va Syd.

bottom of page