top of page

Fredrik Friblick

VD

Innovation, produktivitet och upphandling i blickfånget

13 mars 2020 12:18:00

Ett stort tack till er alla som medverkade på våra frukostseminarier om hållbara upphandlingar. Det blev tillfälle för spännande och givande diskussioner om upphandlingar, beställarrollen, innovationer och produktivitet!


"Det är kul när vi kan inspirera varandra och kraftsamla tillsammans för att utveckla samhällsbyggnadsbranschen!" - Amela Hodzic, Marknadsdirektör Prolog


Vi på Prolog  har arbetat med utveckling av samhällsbyggandet i 19 år. Vi har hjälpt företag och organisationer, både offentliga och privata, att utvecklas, t.ex. flera av landets kommuner, Lund, Stockholm, Göteborg, Malmö, Järfälla, Trafikverket, JM, Veidekke, VA SYD, kommunala bostadsbolag m.fl.


Vi har också arbetat i flera uppdrag för Boverket, för Byggkommissionen, Produktivitetskommittén och Byggkostnadsdelegationen. Hör gärna av dig så hjälper vi till att din organisation når sina mål.  Vår styrka är att vi kan samhällsbyggandet väl. Delaktighet och engagemang präglar allt vi gör!


Vill du veta mer om detta? Kontakta Fredrik.friblick@prolog.se

bottom of page