top of page

Järfälla kommun visar vägen framåt

14 februari 2019 10:41:00

I samband med Stockholmsförhandlingen ska Järfälla kommun bygga av stor magnitud - ny tunnelbana, 10 000 nya arbetsplatser och 14 000 nya bostäder, allt detta fram till 2032!


Detta ställer stora krav på en väl fungerande bygglogistik under hela exploateringstiden. För att erhålla effektiva byggflöden, minimera störning, öka säkerheten för boende och byggare samt bidra till en bättre miljö behövs en nytänkande logistiklösning implementeras.

Prolog har hjälpt Järfälla kommun under en längre tid med just denna fråga och nu är vi inne i en spännande fas, tidig dialog, en marknadsanalys inför den planerade upphandlingen av logistiklösningen.


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig skapa mer nytta för pengarna genom bygglogistik, kontakta Johan Brycker.

bottom of page