top of page

Jesper Lundgren

Regionchef Stockholm, Verksamhetsutvecklingschef

Konsten att leva som man lär

4 april 2019 12:57:00

Den förste april ses i stora delar av världen som ett ypperligt tillfälle att lura varandra. På Prologs Malmökontor ägnade vi istället dagen åt att vässa vår redan gedigna kompetens inom lean med leanverktyget 5S. Efter en gemensam lunch och varsin kopp kaffe började utbildningen i den Japanska metoden som ursprungligen utvecklades hos Toyota.


5S handlar om att skapa ordning och reda på en arbetsplats och det är något som Prolog ständigt jobbar med. Genom att ständigt utvecklas och förbättra våra processer säkerställs en hög nivå som möjliggör leveranser av bästa kvalité. 5S står för Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke, eller på svenska: Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Prolog jobbar aktivt för vara utmanande, nyskapande och inspirerande – mot våra kunder såväl som internt.


Under utbildningen genomfördes bland annat en 5S-övning i syfte att skapa förståelse för hur vår vardag kan effektiviseras med hjälp av 5S-verktyget. Exempelvis kan verktyget hjälpa oss att reducera slöserier i olika former. Detta gör att fullt fokus och resurser kan läggas på att skapa kundvärde. Nedan sammanfattas en rad fördelar som kan uppnås genom implementering av 5S:


- Reducerade slöserier 

- Frigörande av tid och minskade störningar 

- Ökad effektivitet hos medarbetarna 

- Förbättrad arbetsmiljö


Vill Du också arbeta med effektivitet i Din organisation? Vill Du samtidigt skapa ett större värde för Dina kunder? Kontakta Jesper Lundgren.

bottom of page