top of page

Fredrik Friblick

VD

Kravställning, dialog och uppföljning nyckeln till ökad produktivitet och hållbarhet i byggprojekt!

16 september 2019 09:46:00

Prologs Marknadsdirektör berättar om viktiga områden som aktörer inom Byggindustrin måste utveckla för att uppnå en ökad hållbarhet och produktivitet i DN:s artikel om ökade byggkostnader i branschen. 


”Beställare och upphandlare har mycket att lära av hur Ikea arbetat med sina leverantörer. Oavsett om det är en skola, sjukhus eller ett hus som ska byggas gäller det att upphandlaren visar mod och ställer krav på produktivitet och hållbarhet samt ständigt följer upp byggprojektet Amela Hodzic, Marknadsdirektör


Vi på Prolog brinner för hållbarhet, produktivitet och nytänkande och har mångårig erfarenhet av att utveckla metoder och verktyg anpassade för aktörer inom samhällsbyggandet. Kontakta Fredrik Friblick för mer information!

bottom of page