top of page

Låt 2019 bli ett kostnadseffektivt och framgångsrikt år!

7 januari 2019 12:45:00

God Fortsättning!


Låt 2019 bli ett kostnadseffektivt och framgångsrikt år!


Vi på Prolog har haft ett fantastiskt år med många engagerade kunder. Tillsammans med små och stora kommuner, privata bygg- och fastighetsbolag och statliga myndigheter skapar vi en effektiv, hållbar och innovativ byggbransch. Genom arbetssätt och metoder som främjar innovation, samverkan, smart logistik, produktivitet och leverantörsutveckling går det att minska slöserier, kapa kostnader och samtidigt stimulera marknaden att bidra till sund konkurrens och förnyelse.


För att lyckas med detta arbete krävs en gemensam målsättning mellan beställare och utförare; kompetensutveckling, dialog i tidigt skede samt förståelse och förtroende för varandras uppdrag.


Vi tackar alla våra kunder för att vi tillsammans med er växer och utvecklas. Under 2019 ska vi nå nya höjder och fortsätta jobba med ett systematiskt helhetsperspektiv där vi tillsammans flyttar fram positioner och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.


Om du vill veta mer om hur ditt företag, din kommun eller din organisation ska lyckas med visionen, jobba mer kostnadseffektivt och hur ni ska uppnå era mål får du gärna ta kontakt med oss. Utifrån era specifika behov tar vi tillsammans fram en handlingskraftig plan för det kommande året och framåt!

bottom of page